Talentové skúšky

 

Logo SSOSH ŽP

Talentové skúšky do športových tried sa uskutočnia 27. marca 2017, prihlášky je potrebné posielať do 28. februára 2017.                        

Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP otvára v školskom roku 2017/2018 športové triedy so zameraním na futbal v odboroch 2262 K hutník operátor a 2413 K mechanik strojov a zariadení.

Súkromné gymnázium ŽP otvára v školskom roku 2017/2018 športovú triedu odbor 7902 J 77 gymnázium – šport,  kmeňové športy futbal, biatlon, golf, ľadový hokej, kolky, cyklistika.

Kritériá prijatia:

Všeobecné motorické testy: beh 5 x 10 m, hod plnou 3 kg loptou, skok do diaľky z miesta, sed-ľah, vytrvalostný člnkový beh.

Špeciálne motorické testy:

Futbal – prekážková dráha, slalom s loptou, presnosť prihrávky nohou.

Biatlon – streľba ležka, streľba stojka a rovnováha.

Golf – patovanie, presnosť na 120 metrov, chiping 15 metrov.

Ľadový hokej – člnková dráha na ľade 6 x 9 metrov, šprint 36 metrov vpred a vzad, vedenie puku slalomovou dráhou.

Kolky – hod na presnosť, rovnováha.

Cyklistika – 500 metrov letmý a pevný štart, dotykový test.

Tešíme sa na váš záujem o naše súkromné školy.