S Ing. Ingrid NÁGELOVOU, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

Očakávame viac vyexpedovaných kamiónov, kontajnerov a vagónov

 

  Ako hodnotíte uplynulý rok v expedícii?

Ing. Ingrid NÁGELOVÁ, vedúca odboru expedície a obchodnej administratívy   – Uplynulý rok v expedícii bol veľmi podobný roku 2015. Vzhľadom k tomu,   že dopyt po hutníckych výrobkoch v Európe, ani na svetových trhoch, nezaznamenal podstatné oživenie, realizovali sme v roku 2016 ešte o niečo nižší objem našich výrobkov, s nižšími predajnými cenami, ako tomu bolo v roku 2015. V rastúcom cenovom konkurenčnom boji sme zaznamenali najvýraznejší pokles v exporte kontinuálne odlievaných oceľových  blokov pre nášho dlhoročného obchodného partnera Třinecké železárny, kde nedošlo k obojstranne akceptovateľnej cenovej dohode a medziročný objem predaja oceľových blokov bol nižší o 20 percent. Naše logistické schopnosti najviac preveril záver roka, kedy sme v priebehu siedmich decembrových dní v prevádzkarni ťaháreň rúr naložili a vyexpedovali tridsaťtri vagónov, čo predstavovalo 63 percent ročného objemu bezšvíkových rúr,  realizovaného železničnou prepravou.

 Prezradíte našim čitateľom niečo aj z minuloročnej štatistiky?

–   Najviac bezšvíkových rúr sme v minulom roku vyviezli do Poľska, Talianska a Nemecka. Najväčší záujem o naše oblúky prejavili v roku 2016 odberatelia z Poľska a Francúzska. V predaji kontinuálne odlievaných blokov sa nám najviac darilo na nemeckom trhu. Portfólio štyridsaťštyri štátov, do ktorých sme naše výrobky expedovali v roku 2015, sa v minulom roku rozšírilo o Moldavsko, Izrael, Brazíliu, Indonéziu, Singapur a z afrického kontinentu pribudlo Alžírsko. Najväčší nárast expedície, o 53 percent, sme medziročne zaznamenali na arabský polostrov do štátov Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Kuvajt.

Expedujete do rôznych krajín sveta a nie tak dávno sme sa zhovárali, že meniace sa legislatívne požiadavky vám robia  poriadne vrásky. Niečo sa odvtedy zmenilo k lepšiemu alebo naopak, obchodnej administratívy ešte pribúda? 

Rúry Železiarne Podbrezová a.s.
Ilustračné foto I. Kardhordová

-Bohužiaľ, v minulom roku nedošlo k zásadnému posunu v oblasti vývozu v národnom projekte Centrálny elektronický priečinok, ktorý by nám mal umožniť spracovávať viac obchodnej agendy elektronicky. V spolupráci so ŽP Informatika sa nám však podarilo spracovať medzinárodný nákladný list CMR do podoby automatizovane generovaného dokumentu. Nákladný list CMR sme doteraz vypisovali na predpísanom tlačive a jeho automatizované spracovanie nám pomôže rýchlejšie vystaviť a skompletizovať požadované expedičné doklady po naložení kamiónu. Obrazne povedané, sme si tým trochu uvoľnili ruky na zabezpečovanie nových požiadaviek a zasielanie nových hlásení.

Od 1. júla 2016 vstúpilo do platnosti nové medzinárodné nariadenie SOLAS (Safety of Life at Sea – v preklade bezpečnosť života na mori). Toto nariadenie ukladá odosielateľom naložených kontajnerov povinnosť poskytnúť overenú celkovú hmotnosť kontajnera na tzv. VGM certifikáte námornému dopravcovi. VGM je podmienkou naloženia kontajnera na palubu lode.

Najviac bezšvíkových rúr sme v minulom roku vyviezli do Poľska, Talianska a Nemecka. Najväčší záujem o naše oblúky prejavili v roku 2016 odberatelia z Poľska a Francúzska. V predaji kontinuálne odlievaných blokov sa nám najviac darilo na nemeckom trhu.

 Ako  ste odštartovali nový rok a čo od neho z hľadiska expedície našej produkcie možno očakávať?

-Január v expedícii nikdy nepatrí k najlepším mesiacom. Štandardne sa  naši zákazníci po vianočných a novoročných sviatkoch rozbiehajú pomalšie. Nový rok sme však začali s optimizmom. Veríme, že trend zvýšeného dopytu po našich bezšvíkových rúrach bude pokračovať a obchodníkom sa bude dariť aj v ďalších mesiacoch tohto roka zabezpečovať dostatočný objem zákaziek na pokrytie výrobných kapacít. Neskromne očakávame, že naložíme a vyexpedujeme viac kamiónov, kontajnerov a vagónov,  ako v minulom roku.

Prajem všetkým kolegom z obchodného úseku, výrobných prevádzkarní,  aj kolegom z ostatných útvarov,  aby sme všetky obchodné prípady dokázali realizovať s pozitívnym pracovným nasadením a odhodlaním spraviť všetko preto, aby na konci nášho úsilia bol spokojný zákazník.