Exkurzia v spoločnosti Nemak Slovakia

 

SSOŠH ŽP na exkurzii v spoločnosti Nemak Slovakia v Žiari nad Hronom

Logo SSOSH ŽP

Dňa 30. januára sa žiaci SSOŠH ŽP, druhého ročníka odboru mechanik mechatronik a tretieho ročníka odboru hutník, zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia, v Žiari nad Hronom.  Sprevádzajúci inštruktori  im predstavili  výrobné oddelenia – jadrovňu, odlievanie, apretovňu a automatickú linku CNC strojov. Exkurzia obohatila  teoretické poznatky žiakov z oblastí zlievarenstva, odlievania a mechanického opracovania výrobkov o pohľad  na výrobu dielcov karosérie, resp. komponentov do alternatívnych pohonov budúcich automobilov (hliníkové bloky motorov).