Ak je chuť a vôľa, dielo sa podarí

ŽP BYTOS, s.r.o.

Logo BytosObyvatelia sídliska Kolkáreň – Podbrezová, mali možnosť v roku 2016 sledovať obnovu dvoch bytových domov: Kolkáreň 25 a Kolkáreň 26. Pôvodne  podnikové internáty boli vybudované v roku 1954. Železiarne Podbrezová ich predali svojim zamestnancom. Technický stav exteriéru, aj interiéru, nezodpovedal požadovaným tepelno-technickým normám.

Vysoké účty za dodávku tepelnej energie, ako aj technický stav bytových domov, naštartoval snahu skupinky vlastníkov, ktorí spolu so správcom v roku 2015 trpezlivo presviedčali na schôdzach ostatných vlastníkov o efektivite a zmysle obnovy.

Úmysel sa podaril, aj keď sa počas Obnovy vyskytovali  problémy s dodávateľskou firmou, ktorú si vlastníci odsúhlasili. Problémy, ktoré sa vyskytli počas obnovy, musel  riešiť stavebný dozor,  Ing. Roman Rybiansky a Ing. Ján Lendacký, za čo im,  ako správca, aj touto cestou ďakujem.

Výsledkom niekoľkomesačnej snahy sú obnovené dva bytové domy  s novými lodžiami, ktoré zvýšili komfort užívania bytov samotným užívateľom. Obnovené bytové domy sú podľa vypracovaného energetického certifikátu  začlenené do kategórie budov triedy B.

3/c Pohľad na bytovku ŽP a.s. objektívom  I. Kardhordovej
Pohľad na bytovku objektívom  I. Kardhordovej

Dňa 10. februára 2016 bolo stavebným úradom začaté kolaudačné konanie obidvoch bytových domov. Veríme, že táto OBNOVA ukázala i ostatným vlastníkom v obdobných bytových domoch, že sa netreba  báť vysokých mesačných splátok na splácanie úveru. Z dosiahnutých úspor na teple, ktoré sa prejavia už za rok 2016, je možné splátky uhrádzať.