Ďakujeme

 

Ďakujeme Ing. Marianovi Kurčíkovi podpredsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a Ing. Milanovi Srnkovi PhD, členovi predstavenstva,  za ľudský prístup a nezištnú pomoc pri riešení zabezpečenia zdravotnej starostlivosti môjho synovca a syna Petra Ridzoňa po ťažkom úraze.

Katarína Sepešiová a rodičia