Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2017 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy, informuje o riadiacej dokumentácii, vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

 

V decembri  boli zverejnené organizačné normy:

 

Smernica S-410/2016

revízia 3, zmena I

Nakladanie s odpadmi v ŽP a.s.
Pokyn PO-166/2017

revízia 3, zmena I

Obeh dokladov  súvisiacich so správou majetku ŽP a.s. medzi ŽP a.s. a SBD Brezno

 

V decembri  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Príkaz č. 11/2017 Mimoriadna inventarizácia v sklade č. 39

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení, zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm