Novoročný prípitok

 

Dňa 9. januára sa uskutočnilo stretnutie Predstavenstva ŽP a stredného manažmentu s významnými predstaviteľmi verejnoprávnych, spoločenských a kultúrnych inštitúcií Banskobystrického kraja. Prítomným sa na úvod prihovoril predseda Predstavenstva ŽP  Ing. Vladimír Soták, ktorý poprial do nového roka všetkým pevné zdravie a pracovné úspechy. Z významných hostí sme niekoľkých oslovili a opýtali sme sa:

 

1.  Čo zaželáte obyvateľom nášho regiónu do nového roka?

2.  Pripravujete pre nich aj nejaké prekvapenie?

  

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta Brezno

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezno1.-Obyvateľom celého regiónu prajem v prvom rade zdravie a pohodu v rodinách. Myslím si, že je to najdôležitejšie, čo si môžeme priať, a samozrejme, aby sa každému naplnili sny. Nech je rok 2018 taký, ako si každý predstavuje.

 

2.-Pre obyvateľov máme pripravených veľa noviniek. Medzi tie najlepšie patrí kúpalisko, a z tých bežných vecí nás čaká veľká údržba ciest a chodníkov. Pracujeme na novom domove pre seniorov, čo je veľmi pekný projekt. V novom roku sa opäť zameriame na rekonštrukcie škôlok, máme pripravené nové bývanie pre mladé rodiny a ľudí, ktorí to potrebujú.

 

Ing. Jaroslav Mačejovský

riaditeľ NsP, n.o.  Brezno.

 

Ing. Jaroslav Mačejovský riaditeľ NsP, n.o.  Brezno.1.Bez zdravia sa nedá dosiahnuť nič, tak každému hlavne pevné zdravie a pracovné úspechy. Pracujem v odvetví, kde už roky chýbajú peniaze, tak prajem, nech peniaze majú zdravotníci, učitelia, každé jedno odvetvie, a samozrejme aj ľudia lebo šťastie sa kúpiť nedá, ale bez peňazí sa tiež žiť nedá.

 

2.- Minulý rok prebehla rekonštrukcia interného oddelenia, sanity, sociálnych zariadení, robili sme novú podlahu. Druhým najsilnejším oddelením je  liečebňa pre dlhodobo chorých, v ktorej máme hlavne starších ľudí. Pred Vianocami tam bola v dobročinnej zbierke vyzbieraná celkom pekná suma. V prvom štvrťroku budeme pokračovať v rekonštrukcii tohto oddelenia a potom na detským oddelením a tak postupne zrekonštruovať všetkých 6-7 podlaží, ktoré v nemocnici máme. Ale je to beh na dlhé trate.

 

Ing. František KOŠČ

hlavný inšpektor práce, Banská Bystrica 

 

Ing. František KOŠČ hlavný inšpektor práce, Banská Bystrica 1.-Prajem všetkým ľuďom pevné zdravie a takisto šťastie, pretože keď máme šťastie, tak máme aj zdravie a aby sa všetci ľudia v tomto regióne mali lepšie. Železiarne Podbrezová sú nosnou spoločnosťou pre celý región, od Banskej Bystrice až po poslednú dedinu na Horehroní.

 

2.-My sme štátna firma, takže prekvapenia nechystáme, iba plníme zákonitosti tejto republiky. Kedysi sme sa zaoberali výlučne len problematikou pomoci organizáciám, ale teraz, keď je veľká migrácia v rámci republiky, sa aj naša činnosť zamerala trochu iným spôsobom – na hľadanie nelegálnej práce migrantov, cudzincov a najmä tých, čo robia problémy v štáte a odčerpávajú nám pracovné sily. Našou úlohou je tomu zamedziť a sledovať, či si všetci plnia svoje odvodové a daňové povinnosti voči vlastnému štátu, a či tu pracujú legálne.

 

Ing. Katarína Baranová

regionálna riaditeľka nákupu zdravotnej starostlivosti

 

Ing. Katarína Baranová regionálna riaditeľka nákupu zdravotnej starostlivosti1.-Vašim čitateľom prajem to, čo aj mojej rodine, rok zdravia a pokoja. Zdravia v čo najlepšej kvalite s minimom ochorení a bolesti, pokoja v rodine a v okolí vášho domova. A nech sa  nám všetkým  darí  udržať rovnováhu pracovného života s tým osobným, to považujem za veľmi dôležité .

 

2.-Najlepšia by bola stručná odpoveď, lebo prekvapenie sa nemá vopred prezrádzať. Ale nebudem skúpa na slovo a poteším vás, okrem tradičných akcií chystáme aj novinky. Jednou z nich je naša spolupráca so Slovenským olympijským tímom, ktorý nás bude vo februári reprezentovať v Kórei. A poviem ešte, že z Kórey na Slovensko nie je tak ďaleko. Sledujte našu firemnú internetovú  FB stránku.

 

Mgr. Anna KVORIAKOVÁ

riaditeľka ÚPSVaR

 

 Mgr. Anna KVORIAKOVÁ riaditeľka ÚPSVaR1.-V súčasnosti je dopyt po kvalitnej pracovnej sile väčší ako ponuka, a preto je veľmi dôležitá spolupráca so zamestnávateľmi. Prajeme si, aby sa všetkým zamestnávateľom naplnili očakávania, aby získali kvalitné pracovné sily. Železiarne Podbrezová sú najvýznamnejším zamestnávateľom regiónu a naša vzájomná spolupráca je na veľmi vysokej úrovni. Naším želaním je vzájomnou spoluprácou prispieť k rozkvetu nášho regiónu.

 

2.-V uplynulom období sme realizovali viac významných projektov a nepochybne aj v tomto roku počítame s tým, že zamestnávateľov i uchádzačov o prácu prekvapíme novinkami v pozitívnom slova zmysle. Nechajte sa prekvapiť.

  

Mgr. Ladislav Kardhordó

starosta obce Podbrezová

 

 Mgr. Ladislav Kardhordó starosta obce Podbrezová1.-Celému regiónu prajem veľa zdravia, šťastia, úspechov, pokoja, menej stresov a veľa zdravých a spokojných občanov. Samozrejme, k spokojnosti patria kvalitné cesty, kvalitné zdravotníctvo a kvalitné služby.

 

2.-V roku 2018 začíname výstavbu, respektíve dokončenie (prostredníctvom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti), kanalizácie v miestnych častiach Lopej, Vajsková, Skalica, Hviezdoslavova ulica, Štúrov rad, Švermov rad a Chalupkova ulica. Mojím želaním v tomto roku je, aby sa skultúrnilo cestovanie železničnou dopravou. Rýchlovlak medzi Breznom, Podbrezovou a Banskou Bystricou je vhodnou voľbou a takisto by sa tým vyriešil aj problém s parkovaním.

 

Dňa 9. januára sa uskutočnilo stretnutie Predstavenstva ŽP a stredného manažmentu s významnými predstaviteľmi verejnoprávnych, spoločenských a kultúrnych inštitúcií Banskobystrického kraja.
Dňa 9. januára sa uskutočnilo stretnutie Predstavenstva ŽP a stredného manažmentu s významnými predstaviteľmi verejnoprávnych, spoločenských a kultúrnych inštitúcií Banskobystrického kraja.