Prvý výmenný pobyt našich gymnazistov

Otvárame sa smerom do zahraničia

V predvianočnom období sa Súkromnému gymnáziu Železiarne Podbrezová podarilo oficiálne odštartovať novú medzinárodnú spoluprácu s nemeckým gymnáziom z Kaiserslauternu a poľským lýceom zo Sycowa. V dňoch 11. až 16. decembra 2017 strávili siedmi žiaci nášho gymnázia s učiteľkou Mgr. Katarínou Tajbošovou a žiaci z Poľska so svojou učiteľkou Malgorzatou Herbec v nemeckom meste Kaiserslautern, v Gymnáziu Hohenstaufen. Progam prebiehal pod vedením Dr. Norberta Herhammera.

Dva perspektívne zahraničné kontakty na školy v Poľsku a Nemecku nadviazala Mgr. K. Tajbošová počas letných prázdnin, v rámci projektu „Otvorme sa svetu. My&Vy“, financovaného programom Erasmus+ Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, a zúčastnila sa kurzu s názvom „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné pobyty v Európe“ v Portugalsku, v meste Porto-Maia. Absolvovanie tohto zahraničného kurzu, organizovaného Ifel-inštitútom Hamburg, má pozitívny dopad nielen na vyučujúceho, ale aj na  žiakov a samotnú inštitúciu. Naša škola sa postupne otvára  smerom do zahraničia a internacionalizuje sa, čo dosvedčuje aj tento prvý absolvovaný výmenný pobyt žiakov.

V predvianočnom období sa Súkromnému gymnáziu Železiarne Podbrezová podarilo oficiálne odštartovať novú medzinárodnú spoluprácu s nemeckým gymnáziom z Kaiserslauternu a poľským lýceom zo Sycowa.
V predvianočnom období sa Súkromnému gymnáziu Železiarne Podbrezová podarilo oficiálne odštartovať novú medzinárodnú spoluprácu s nemeckým gymnáziom z Kaiserslauternu a poľským lýceom zo Sycowa.

 

Zúčastnení žiaci z 3. H. triedy sa s nami podelili o svoje dojmy:

 Erik ŠKOLKA

-Môj prvý školský pobyt v zahraničí a prvá návšteva Nemecka dopadla na výbornú. Zoznámili sme sa s novými kamarátmi z Nemecka a Poľska. Rodina, v ktorej som býval bola veľmi priateľská a najviac sa mi páčili spoločné rodinné večere, kde sa stretla celá rodina a rozprávali sme sa o zážitkoch z celého dňa až do neskorej noci. Rozprávali sme sa aj o Slovensku a Horehroní, ako to tu chodí a aké sú odlišnosti. Do školy som ráno chodil spolu s mojím hosťujúcim kamošom (tiež sa volal Erik a boli sme si veľmi podobní). Zúčastnil som sa hodín angličtiny, fyziky, informatiky, matematiky, telesnej, umenia či biológie. Veľmi ma zaujali hodiny umenia. Podobné by mohli byť aj na Slovensku. Študenti prezentovali svoje práce (lampy) na ktorých pracovali od začiatku školského roka. Všetko vytvárali svojpomocne, od plánu až po realizáciu, a tak si zlepšovali svoju kreativitu. Zaujímavé pre mňa bolo aj to, že cez deň nemali v škole obedy. Mali tam len bufet, kde si mohli kúpiť obložené žemle, klobásky a nápoje. Prekvapilo ma aj to, že ste si tašku cez prestávku mohli nechať úplne hocikde na chodbe, bez toho aby ste sa o svoje veci báli. Program sme mali pestrý. Okrem školy nás oficiálne v Kaiserslauterne prijal aj zástupca primátora. Vďaka sprievodkyni sme spoznali históriu mesta, v rámci ktorej sme boli aj v jeho podzemí a taktiež na najvyššej budove mesta, odkiaľ sme mali nádherný výhľad. Navštívili sme vianočné trhy v Kaiserslauterne s jeho neodmysliteľnou atmosférou a vôňou tradičných nemeckých špecialít. Boli sme aj na vianočnom trhu v hosťujúcej škole, kde výrobky samotných žiakov a tóny školskej kapely vniesli ducha Vianoc. Korčuľovali sme sa na klzisku a večerali sme v meste spolu so žiakmi z Nemecka a Poľska.

Bianka DZIADOVÁ

-Moje dojmy sú dobré. Na tomto pobyte som bola nútená rozprávať v cudzom jazyku, a tým som sa v ňom aj zlepšila. To, že sme bývali v rodinách, ktoré majú úplne iné zvyky a tradície ako my, znamenalo, že sme mali možnosť vyskúšať si ako žijú a porovnať to s našou krajinou.

Tomáš KOMORA

-Tento pobyt mi priniesol veľa zážitkov a nových kamarátov. Bol to môj prvý výmenný pobyt. Okrem nemeckých som získal aj poľských kamarátov. Boli sme dobrá partia. Najviac ma oslovila mentalita Nemcov. Ich správanie sa k nám. Videl som život študentov v Nemecku, ktorý je veľmi odlišný od toho nášho. Našu školu, v porovnaní s ich školou, možno nazvať malou. Tiež ma oslovil spôsob ich vyučovania, ale aj známkovanie od 1 – 6. Najviac ma ale zaujalo, že žiaci v škole vôbec nepoužívajú mobilné telefóny. Život v nemeckej rodine, vo veľkomeste, bol tiež odlišný od toho nášho. Večerné vysvietené dominanty mesta boli veľmi zaujímavé a pekné. Nenudili sme sa tam ani jeden deň.

 Tereza HOLUBOVÁ

– Až na počasie ma oslovilo na tomto pobyte všetko. Najviac asi kozmopolitnosť mesta. Žiadne odsudzovanie iných národností. Zaujala ma aj škola. Žiaci boli veľmi pozorní, interiér školy bol ako z typických amerických filmov. Taktiež má zaujalo aj mesto samotné. Zaujímavé budovy, história, atď. Bola som očarená životným štýlom vo veľkomeste a celkovým životným štýlom Nemcov.

Pobyt bol ukončený slávnostne, adventným večierkom Európskej únie Kaiserslauternu, kde spoločne znela aj hymna Vianoc, koleda Tichá noc v slovenčine, nemčine a poľštine. Lúčili sme sa s vďakou v srdci.