Vďaka učeniu sa cudzích jazykov máme nových kamarátov z Ruska

 

Všetko to začalo v júli 2016 na seminári v Drážďanoch. Naša učiteľka nemčiny p. Belková sa mohla vďaka projektu Erasmus+  zúčastniť vzdelávacieho pobytu s názvom Jugendbegegnungen – Mládežnícke stretnutia. A práve tam spoznala učiteľku Natáliu Burceva z Ruska.

Celá naša trieda prejavila záujem spoznať nové deti z inej krajiny, a preto sme si s ruskými žiakmi  začiatkom roka 2017 začali dopisovať. Nie však po rusky či anglicky, ale po nemecky.

Za krátky čas dostali naše učiteľky pozvanie do Ruska, do školy MID-Internat Junosť. Vymenili sme si niekoľko listov, pred Vianocami aj darčeky.

Dňa 5. mája bol deň, kedy sme ich všetci s veľkým nadšením vítali pred našou školou. Deti bývali v našich rodinách, takže sme mali možnosť dobre sa spoznať. Jazyková bariéra sa úplne stratila, dorozumievali sme sa anglicko-nemecko-rusko-slovensky.

 

Žiaci ôsmeho ročníka s novými kamarátmi z Ruska
Žiaci ôsmeho ročníka s novými kamarátmi z Ruska

 

Za päť dní, ktoré u nás ruskí žiaci spolu so svojimi učiteľkami strávili, sme navštívili mnoho zaujímavých miest a ukázali im naše krásne Horehronie – Lesnícky skanzen vo Vydrove, salaš v Zbojskej a Banskú Bystricu. Navštívili sme Mestskú knižnicu v Brezne, strávili sme spolu jeden deň v škole, spoločne sme pripravili kultúrno-športové popoludnie. Zažili sme spolu veľa nezabudnuteľných chvíľ a za pár dní sa z nás stali priatelia. Spoločný týždeň sme zakončili rozlúčkovým večierkom, na ktorý sme pozvali aj svojich rodičov. Následné lúčenie pred školou bolo pre nás všetkých veľmi ťažké, ale plné nádeje, že sa ešte niekedy stretneme.

Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii Železiarne Podbrezová za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli našich ruských kamarátov privítať, mestu Brezno, Rade rodičov školy a aj našim rodičom, ktorí nám vo všetkom pomáhali a ruským kamarátom sa na pár dní stali náhradnými mamami a otcami. V neposlednom rade patrí poďakovanie za ochotu a taktiež finančnú pomoc vedeniu školy, riaditeľke Mgr. Beate Prečuchovej, ktorá s nami strávila spoločné chvíle a našim pani učiteľkách a učiteľom.

Kolektív 8.A triedy, Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno