Zahraničné kurzy s cieľom skvalitniť výučbu v našich školách

 

Koncom mája sa v našich súkromných školách uskutočnila záverečná prezentácia ku končiacim sa projektom, ktoré sú financované prostredníctvom programu Európskej únie Erasmus+ Kľúčová akcia – Vzdelávanie jednotlivcov.

Počas letných prázdnin 2017 sa v rámci projektu „Otvorme sa svetu. My&Vy.“ zúčastnili tri učiteľky Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová štruktúrovaných kurzov v zahraničí, ktoré úzko súvisia s profiláciou a cieľmi školy. Ako prvá vycestovala na zahraničnú mobilitu Mgr. Jana Syčová a absolvovala kurz s názvom „Oživovanie britskej kultúry (Bringing British Culture to Life)“ v anglickom Cambridge. Kurz „IKT zručnosti: využívanie technologických nástrojov (ICT Skills: Making Use of Technology Tools)“ na Malte v meste St. Julian´s absolvovala Mgr. Martina Roľková a poslednou mobilitou tohto projektu bol kurz s názvom „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné pobyty v Európe (Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa)“ v portugalskom meste Porto – Maia, ktorého sa zúčastnila Mgr. Katarína Tajbošová.

Zo Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová sa štruktúrovaných kurzov v zahraničí počas leta v rámci projektu „Spolu sme lepší“ zúčastnili štyria učitelia. Začiatkom letných prázdnin absolvovala Mgr. Katarína Tajbošová „Kurz pre učiteľov nemeckého jazyka (Deutschlehrerkurs)“ vo Viedni v Rakúsku. Mgr. Romana Sujová sa zúčastnila kurzu „Edukačné technológie dnes (Educational Technology today)“ v anglickom Cambridge. Ing. Juraj Pôbiš absolvoval kurz s názvom „Projektový manažment pre medzinárodné výmenné pobyty v Európe (Project management for cross-cultural exchange projects in Europe)“ v meste Porto-Maia, v Portugalsku a ako posledná vycestovala na zahraničnú mobilitu Ing. Marta Orolínová a absolvovala kurz „Kurz metodiky vyučovania jazykov (Language Teaching Methodology Courses)“ na Malte v meste St. Julian´s.

 

Účastníci kurzu na seminári v Portugalsku
Účastníci kurzu na seminári v Portugalsku

 

Na záverečnej prezentácii podali účastníci kurzov informácie o cieľoch jednotlivých projektov, aký dopad mal projekt na žiakov, školu a samotných účastníkov kurzov a do akej miery sa naše školy vďaka projektom Erasmus+ internacionalizujú a otvárajú smerom do zahraničia. Zároveň sme chcelí ostatných motivovať k účasti a práci na podobných projektoch, aby sa skvalitnila výučba a úroveň oboch škôl a mohlo rásť aj naďalej ich dobré meno.