Spomienky

 

„Dotĺklo srdiečko, prestalo biť. Zavreli sa oči tvoje, nemôžeme na teba zabudnúť. Osud je krutý, nevráti, čo vzal. Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ. Už niet návratu a ani nádeje, len cestička k hrobu nás k tebe zavedie. Kytičku kvetov na hrob ti môžem dať, spokojný spánok ti priať a s úctou spomínať.“

Dňa 15. mája  sme si pripomenuli druhé smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá

Anna DANIELIČOVÁ z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína celá rodina

 

„Hoci si odišla a niet ťa už medzi nami, v našich srdciach zostaneš navždy s nami. Už prešiel ten strašne smutný rok a ja za tebou plačem, stále, či je deň, či noc.“

Dňa 15. mája sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás navždy opustila milovaná mama, stará mama, dcéra, sestra a manželka

Mária ZÁZRIVCOVÁ z Brezna.

Spomíname na Teba stále s láskou, vnučky Adelka, Anetka a ostatná rodina

 

„Keby sa dalo zavolať do neba, povedať ako smutno je bez teba. Keby sa dalo vrátiť čas, pohladiť, počuť tvoj hlas, stretnúť sa s tebou zas.“

Dňa 28. mája sme si pripomenuli nedožitých 95 rokov manžela, otca, starého, prastarého a krstného otca
Viliama ŠKULTÉTYHO z Brezna.
S úctou a láskou na neho spomína manželka Mária a celá rodina

 

„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije spomienkami.“

Dňa 4. júna uplynie jedenásť rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovaným manželom, otcom, starým a prastarým otcom

Jánom BRAŠOM z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia s rodinami

 

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také ako predtým. Všade okolo chýba tvoj hlas, mal si rád život, my teba a ty nás.“

Dňa 12. júna si pripomenieme smutný deň, kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec

Jozef CSORDÁŠ z Valaskej.

S láskou na neho spomíname