Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia došlo k oživeniu hudobného diania v Podbrezovej vznikom mažoretkovej a tanečnej skupiny pri ZK OZK KOVO, pod vedením Márie Weissovej a Miroslava Procházku.

Logo dychovej hudby ŽPSvedomitá príprava členov dychovej hudby prinášala aj zaslúžené ovocie. Od roku 1984 bola podbrezovská dychovka pravidelne víťazom okresných súťaží. Absolvovala štyri nahrávky v Slovenskom rozhlase a oživenie hudobníkom prinieslo aj účinkovanie v dvoch televíznych filmoch: Druhý dych a Zastavený čas, ktoré nakrútila Slovenská televízia. Obidva filmy boli v réžii Tomáša Hučka. Na krajských prehliadkach v Lučenci, Handlovej, Turčianskych Tepliciach či Bojniciach orchester prekvapil svojím žánrom a novým repertoárom.

Vystúpenie dychovej hudby v Bratislave naznačilo, že orchester sa neuspokojí s účinkovaním len na domácom území. Vystúpenie v zahraničí sa stalo skutočnosťou v júni 1993, keď sa podbrezovský orchester zúčastnil festivalu rakúskych dychových hudieb vo Viedni. Okrem samotného koncertu v Pratersterne a nahrávaní pre rakúsku televíziu, účinkovala hudba na spoločnom koncerte pred viedenskou radnicou za účasti viac ako dvoch tisícok muzikantov.

Činnosť orchestra presiahla rámec regiónu. Stabilná a zlepšujúca sa úroveň hudby, najmä v tomto desaťročí, neunikla pozornosti republikových orgánov. Slovenským hudobným fondom bola v roku 1993 podbrezovskej dychovej hudbe udelená „Cena Karola Pádivého“ pre rok 1992, ktorú v prvých októbrových dňoch prevzal v Bratislave kapelník Peter Zaoral.

Otázka č. 10: V akých dvoch televíznych filmoch účinkovali členovia dychovej hudby?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.