Vysoké školstvo na Slovensku zúfalo volá po reforme

 

Logo Klub 500

Terciárne vzdelávanie v podmienkach Slovenska zlyháva a vytvára nespokojných zo zúčastnených. Študenti majú slabú úroveň vzdelávania, zlé podmienky, slabé uplatnenie, školstvo neláka kvalitných učiteľov, zamestnávatelia získavajú čoraz menej pripravených absolventov.

Stojí na mieste otázka, kam sa školstvo za dvadsaťdeväť rokov dostalo a prečo.

O výchove mladých ľudí, o ich príprave na povolanie či už na úrovni stredných alebo vysokých škôl totiž rozhodovali a rozhodujú ľudia, ktorí týchto mladých ľudí v skutočnosti nepotrebujú.

Nie sú zamestnávatelia a je im v podstate jedno či budú, alebo nebudú študovať. Reformu školstva pripravujú a hovoria do nej ľudia, ktorí v živote svoje súkromné finančné prostriedky nedali do výchovy cudzích detí.

Štátni úradníci, vrátane poslancov Národnej rady, taktiež nepotrebujú absolventov stredných odborných škôl, ani vysokých škôl s technickým zameraním, im jednoducho stačia ich politické funkcie nato, aby boli spokojní.

Problém pokračuje aj v tom, že v konečnom dôsledku ani mnoho samotných učiteľov nepotrebuje týchto absolventov vidieť ako kvalitných, úspešných mladých ľudí, ktorí sa zaradili na trhu práce. A na záver, absolventov vysokých škôl s technickým a prírodným zameraním v princípe nepotrebuje ani tretí sektor, ktorý rieši a ovplyvňuje, akým spôsobom by sa mali rozdeľovať prostriedky, ktoré nezarobili.

 

Reforma školstva sa nesmie stať predmetom politického boja

 

V Klube 500 sme presvedčení, že pokiaľ do príprav reformy nevstúpia tí, ktorí dávajú do systému školstva svoje peniaze a tí, ktorí budú potrebovať a zamestnajú týchto mladých ľudí aj za päť až desať rokov, systém na Slovensku sa nezmení.

Reforma školstva musí vychádzať z demografického vývoja, musí zohľadňovať  štruktúru slovenskej ekonomiky a musí zohľadňovať skutočnosť, že Slovensko je priemyselná krajina. Musí zohľadňovať potreby kľúčových odvetví ekonomiky, ako aj rozvojový, resp. zanedbaný potenciál odvetví ako cestovný ruch a poľnohospodárstvo.

Reforma školstva sa nesmie stať predmetom politického boja, ako v prípade základných škôl a témy malotriedok, resp. efektívnej siete základných škôl (diskusia primátorov, starostov a politikov).

Toto sú už zúfalé výkriky zamestnávateľov, že ak sa na Slovensku niečo nezmení, tak z úspešného príbehu malej krajiny v srdci Európy sa stane exemplárny príklad krajiny na pokraji ekonomickej krízy, ktorá premárnila všetky šance zaradiť sa medzi ekonomické elity Európskej únie.