Sústruh na opracovanie koncov tŕňových tyčí

 

Sústruh na opracovanie koncov tŕňových tyčí
Sústruh na opracovanie koncov tŕňových tyčí

CNC sústruh od Českej firmy M MOOS je určený ako náhrada za dve zariadenia pracujúce už od spustenia prevádzky v linke na úpravu a renováciu tŕňových tyčí v prevádzkarni valcovňa rúr.

Vďaka zvýšenému úsiliu zamestnancov valcovne rúr a centrálnej údržby sa podarilo eliminovať nečakané problémy, ako napríklad riešenie presnosti ustavenia dopravníka, upnutie obrábaného kusu a nahadzovanie na dopravník a podobne.

Sústruh sme uviedli do prevádzky v priebehu apríla a v súčasnosti je v plnej prevádzke. Prepojenie sústruhu s dopravníkom umožnilo zautomatizovať časť linky. Okrem opracovania koncov tŕňových tyčí vznikol demontážou oboch sústruhov dostatočný priestor pre renovovanie aj tlačnej tyči. Vzhľadom na jej dĺžku dvadsaťdva metrov to v našich podmienkach doposiaľ nebolo možné.

V prípade potreby je možné zariadenie využiť aj na ukosovanie rúr a na úpravu iných náradí, napríklad tŕň dierovacieho lisu či iných náhradných dielcov.

Sústruh je pre spoločnosti veľkým prínosom, pretože zvýši nielen presnosť obrábania, ale aj bezpečnosť práce na zariadení a v jeho okolí.