Zariadenie na výmenu elektród EAF pece

 

Dňa 13. apríla bolo prevádzkarni oceliareň do trvalého užívania odovzdané nové zariadenie na výmenu, respektíve dopĺňanie grafitových elektród do EAF pece nazývané „jointer“.

Nový Jointer Železiarne Podbrezová
Joiter

 

Spojenie elektród v peci je zabezpečené pomocou závitu, ide o skrutkovanie elektród. Zariadenie dodala talianska firma Piccardi, ktorej výroba je špecializovaná pre tento druh strojov dodávaných výlučne pre hutnícky priemysel. Zariadenie bolo za účasti technika z firmy Piccardi oživované a testované už od 11. apríla a počas týchto dní boli odborne zaškolení pracovníci z obsluhy a údržby z viacerých pracovných zmien. Celý proces prebehol hladko, bez výrazných komplikácií.

   S použitím jointera a mostového žeriavu v oceliarni môžeme elektródy do pece dopĺňať diaľkovo a automatizovane, bez potreby zásahu zamestnancov prevádzky v nebezpečných priestoroch nad pecou. Zariadenie funguje v automatickom alebo v manuálnom móde a nad pec je presúvané za pomoci mostového žeriavu.

   Na naloženie elektródy do jointera sa používa naklápací stojan, ktorý bol taktiež vyrobený a dodaný firmou Piccardi. Stojan slúži na skladovanie elektród a ich preklápanie z horizontálnej do vertikálnej polohy, čo je východzia poloha pre naloženie elektródy do jointera.

 

Naklápací stojan pre jointer
Naklápací stojan

Ďakujem všetkým zúčastneným kolegom z prevádzok Vo a Tcú, ktorí pomohli zrealizovať túto investičnú akciu a želám oceliarom veľa úspešných závitov.