O. Kleinová z podkladov Dobrá rada nad zlato

Bol to úspešný rok

 

Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA  je na slovenskom finančnom trhu už dvadsiaty rok. V súčasnosti si v nej šetrí na dôchodok v treťom pilieri dôchodkového zabezpečenia aj 96 percent zamestnancov Železiarní Podbrezová. „Priemerné výnosy klientov, ktorí si sporia celých dvadsať rokov, predstavujú ročne 4,25 percenta. Väčšina ľudí je však kratšie obdobie, tak napríklad za roky 2012 – 2016 je v najväčšom príspevkovom fonde 2,59 percenta, v akciovom fonde 2,48 percenta a vo výplatnom fonde 2,46 percenta. To sú, myslím si, aj napriek tomu, že boli roky, keď doplnkové dôchodkové spoločnosti skončili  so zápornými výnosmi – veľmi slušné čísla, vysoko prevyšujúce bežný spôsob sporenia na bankových účtoch, nehovoriac o tom, že na bankové účty nikomu zamestnávateľ neprispieva a že nie je ani možnosť usporiť na dani, tak ako ponúka tento produkt. Ďalším bonusom je vernostný program, v ktorom klienti zbierajú body a tie si po riadnom ukončení celého sporenia premenia na peniaze, ktoré im zašleme ako mimoriadny bonus za vernosť, spolu s prvou dôchodkovou dávkou“, povedala nám Jana Volnerová, vedúca oddelenia marketingovej komunikácie Stability.

 Logo STABILITA

 

A ako hodnotí uplynulý rok? „Aj keď bol začiatok roka hektický a veľmi komplikovaný, sprevádzaný prepadom na trhoch, situácia sa neskôr stabilizovala a záver roka už bol dobrý,“ konštatovala Jana Volnerová. „Náš najväčší príspevkový fond, ktorý je  prevažne dlhopisový, skončil  so ziskom 2,8 percenta, čo je nadštandard bežných  úspor.  Akciový fond síce nebol až taký úspešný, ale skončil tiež s kladným výnosom 1,24 percenta. V troch  fondoch, ktoré spravujeme, máme už takmer 300 miliónov eur. Excelentný bol minulý rok v Stabilite po obchodnej stránke. Pribudlo nám 9 171 nových  sporiteľov a uzavreli sme 268 nových zamestnávateľských zmlúv. V súčasnosti je tak našimi partnermi spolu 5 500 zamestnávateľských subjektov, ktorí svojim zamestnancom prispievajú na doplnkové dôchodkové sporenie.“

Náš najväčší príspevkový fond, ktorý je  prevažne dlhopisový, skončil  so ziskom 2,8 percenta, čo je nadštandard bežných  úspor.

Výpisy z účtov zasielala  Stabilita  v ostatných dňoch, a to buď poštou alebo elektronicky na adresy sporiteľov. „Súčasťou niektorých zásielok…,“ dodala Jana Volnerová,  „…a to aj napriek tomu, že nám to zákon neukladá, sú potvrdenia o zaplatených príspevkoch, ktoré prídu klientom spĺňajúcim podmienky na daňovú úľavu na zmluve, ktorú má uzatvorenú s našou spoločnosťou. Ak takéto potvrdenie klient nedostane, je to preto, že podmienky na daňovú úľavu nespĺňa.“

Potešujúca je aj ďalšia správa. Poplatky za správu fondov každý rok klesajú. Od 1. januára tohto roku sú vo všetkých  fondoch nižšie – v oboch sporiacich fondoch predstavujú 1,5 percenta a vo  výplatnom klesli na 0,75 percenta.