V januári odišli do dôchodku

do predčasného starobného dôchodku

Drahuša BABICOVÁ

Mária GAJDOŠOVÁ

Ján JÁNOŠÍK

do starobného dôchodku

Ján ĎURČO

Juraj KŇAZOVICKÝ

Ing. Stanislav TURŇA

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.