S Ing. Andrejom OROLINOM, konateľom KBZ, s.r.o.

Aj u nás je problém s pracovnou silou

 

    Ako hodnotíte uplynulý rok spoločnosti KBZ s. r. o. z dnešného pohľadu?

S Ing. Andrejom OROLINOM, konateľom KBZ, s.r.o.
Ing. Andrej OROLIN

– Uplynulý rok bol z môjho pohľadu úspešný. Podarilo sa nám  stabilizovať produkciu v jednotlivých prevádzkarňach a zároveň nakúpiť novú technológiu na spracovanie odpadov.

Nemali ste problémy s implementáciou nového zákona o odpadoch do praxe?

– Zákon je veľmi diskutabilný v oblasti výkupu, OZV, neprimerane vysokých pokút …, preto sme ho aj pripomienkovali, ale bohužiaľ, do dnešného dňa sa žiadne významné zmeny v prospech spracovateľského priemyslu neudiali.

Logo KBZ

Dúfame, že zvíťazí zdravý rozum a nájde sa kompromisné riešenie pre obidve strany.

Dnes sa tlačí všade do popredia problém s nedostatkom pracovných síl.  Cítite vo svojich strediskách aj vy tento problém?

-Áno , s týmto problémom sa stretávame, ľudia sú odborne nepripravení (nemajú preukazy pre výkon  práce – strojnícky, paličský, vodičský, atď.),  všetky náklady znáša zamestnávateľ a pri odchode zamestnanca (čo je niekedy aj týždeň po nástupe do práce) si tieto náklady zamestnávateľ nemôže uplatňovať od zamestnanca, ani od štátu.

Čo očakávate od nového roka?

    – Nech je aspoň tak dobrý, ako ten minulý. Všetkým želám pevné zdravie a veľa úspechov.