NEPREHLIADNITE

Pre budúcich tretiakov

 

 Základná škola s Materskou školou –  Pionierska 2, Brezno

v školskom roku 2017/2018 otvára pre budúcich tretiakov:

 

TRIEDU SO ZVÝŠENOU DOTÁCIOU HODÍN CUDZIEHO JAZYKA

 

Termín prijímacích skúšok je utorok,  3. mája 2017 (streda) o 8. hod.

  

ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno – škola podporujúca vyučovanie cudzích jazykov

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“.

 

Ak máte doma druháčika, ktorý je šikovný a zdá sa vám, že sa ľahko učí, priveďte ho 3. mája 2017 o 8. hod. k nám, do Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne. Učitelia cudzích jazykov i pre neho pripravili jazykový test a niekoľko ústnych úloh, ktoré im pomôžu pri výbere žiakov do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

 

V prípade záujmu sa, prosím vás, informujte na sekretariáte riaditeľa školy (č. t. 619 78 01), prípadne na internetovej stránke školy www.zsbrezno.edu.sk a dopredu nahláste meno žiaka a školu, ktorú v súčasnosti navštevuje.