Po voľbách do DR ŽP

  V dňoch 24. – 26. apríla 2017 sa konali voľby členov Dozornej rady Železiarní Podbrezová z kandidátov navrhovaných oprávnenými voličmi a odborovou organizáciou.                       Ústredná volebná komisia v zložení JUDr. Radim Kochan, PhD., predseda, Mgr. Martin Chmelík, člen  a  Soňa Lopušná, členka,  26. apríla o 12. hodine uzatvorila voľby … Čítať ďalej

Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s. sa začnú 24. apríla 2017 o 6. hodine a skončia 26. apríla 2017 o 12. hodine

  Kandidáti navrhnutí ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU      Pavol KOŠTIAL Narodený: 30. januára1960 Bytom:  Čierny Balog, Slnečná 319/22 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  SOU strojárske v Brezne – študijný odbor univerzálny obrábač  kovov. Priebeh zamestnania:  od 1. novembra 1983 pracuje v Železiarňach Podbrezová. Začínal v údržbe, od septembra 1990 v mechanickej dielni ako kovoobrábač. Od mája roku 1992 do novembra 1993 … Čítať ďalej

Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s. sa začnú 24. apríla 2017 o 6. hodine a skončia 26. apríla 2017 o 12. hodine

  Kandidáti navrhnutí ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU      Pavol KOŠTIAL Narodený: 30. januára1960 Bytom:  Čierny Balog, Slnečná 319/22 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  SOU strojárske v Brezne – študijný odbor univerzálny obrábač  kovov. Priebeh zamestnania:  od 1. novembra 1983 pracuje v Železiarňach Podbrezová. Začínal v údržbe, od septembra 1990 v mechanickej dielni ako kovoobrábač. Od mája roku 1992 do novembra 1993 … Čítať ďalej

Volebný poriadok

  pre voľby a odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., volených zamestnancami spoločnosti   Článok I. Základné ustanovenia   V súlade s ustanovením 200 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a Čl. XII. platných Stanov spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa týmto volebným poriadkom pripraveným a schváleným Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO pri obchodnej spoločnosti Železiarne … Čítať ďalej