Po voľbách do DR ŽP

 

V dňoch 24. – 26. apríla 2017 sa konali voľby členov Dozornej rady Železiarní Podbrezová z kandidátov navrhovaných oprávnenými voličmi a odborovou organizáciou.

Ing. Jaroslav ROMANČÍK
Z kandidátov navrhnutých oprávnenými voličmi ——– bol zvolený ——–  Ing. Jaroslav Romančík
 Pavol KOŠTIAL
Z kandidátov navrhnutých odborovou organizáciou ——– bol zvolený ——– pán Pavol Koštial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústredná volebná komisia v zložení JUDr. Radim Kochan, PhD., predseda, Mgr. Martin Chmelík, člen  a  Soňa Lopušná, členka,  26. apríla o 12. hodine uzatvorila voľby konštatovaním, že sa ich zúčastnilo 1976 voličov, platných hlasov bolo 1847 a neplatných 129. Najvyššia účasť voličov bola zaznamenaná vo volebnom celku č. 10 – ekonomický úsek a právny odbor (93,2 percenta)  a najnižšia vo volebnom celku č. 2 – valcovňa bezšvíkových rúr a centrálna údržba (49,3 percenta).

Celková účasť predstavuje  64,1  percenta voličov, pričom na platnosť volieb postačuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.