Boli to dva vynikajúce dni

Vedecká konferencia s účasťou našich žiakov

 

Žiaci súkromných škôl ŽP

   Výber žiakov (jedno dievča a šesť chlapcov) zo súkromných škôl Železiarni Podbrezová a.s.,  navštívili  v dňoch 11. a 12. apríla 2017  Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach (HF TUKE ), na základe osobného pozvania dekanky doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD.

Žiaci reprezentovali svojimi prácami stredoškolskej odbornej činnosti naše školy na študentskej odbornej vedeckej konferencii METALURGIA 2017. Okrem reprezentovania v súťaži sa žiaci zúčastnili aj Dňa otvorených dverí (DOD HF TUKE).

Prvá zastávka po príchode na pôdu TUKE bola v Oddelení hutníctva a zlievarenstva Ústavu Metalurgie (ÚMET). Z odborného výkladu Ing. Petra Demetera, PhD.,  sa žiaci dozvedeli, aké má oddelenie technické vybavenie oceliarenského laboratória a ako môžu aplikovať počas štúdia teóriu do praxe.

Potom sa premiestnili do internátu na ul. Boženy Němcovej, kde mali zabezpečené ubytovanie a stravovanie. Pri príchode na obed okúsili všedný študentský deň –  čakanie v rade až po vestibul.

Vedením HF TUKE mali naši žiaci zabezpečený aj program – spoznaj Košice (návšteva Technického múzea a historického centra mesta Košice) a život v internátoch Jedlíkova. Sprievodcami fakultou a následne Košicami boli študenti HF TUKE Denis Liško a Petra Görögová. V priestoroch internátov sa k žiakom pridal  prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. Svojou návštevou nás poctila aj dekanka HF TUKE. Žiaci, pedagogický dozor a vedenie HF TUKE v zastúpení prodekana sa zúčastnili turnaja v hraní elektronických šípok. V kategóriách ženy a muži poháre za prvé miesta putovali na stredné Slovensko.

Druhý deň boli žiaci vedením HF TUKE rozdelení do súťažných sekcií študentskej odbornej vedeckej konferencie METALURGIA 2017. Žiaci svoje práce prezentovali v sekciách Environmentalistika, Materiály a Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, kde po ukončení prezentácii a následnej diskusii dostali diplomy za reprezentáciu školy a vecné ceny, z ktorých boli veľmi milo prekvapení.

Po prezentácii svojich prác sa žiaci zúčastnili otvorenia DOD HF TUKE pod záštitou dekanky. Tam sa dozvedeli o možnostiach štúdia na HF TUKE v rôznych študijných programoch. Po oficiálnom otvorení DOD HF TUKE sa žiaci premiestnili na určené oddelenia HF.

Žiaci súkromných škôl ŽP a.s. boli a stále sú nadšení z absolvovanej návštevy HF-TUKE. Ďakujeme vedeniu TUKE HF, pani dekanke a všetkým zúčastneným, za dva vynikajúce dni.

Zdar Boh!

Žiaci súkromných škôl ŽP a.s.