Prvý univerzitný charitatívny beh

O pohár dekanky HF

 

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach sa 4. apríla 2017 uskutočnil historicky „prvý univerzitný charitatívny beh O pohár dekanky Hutníckej fakulty“.

Športové podujatie sa konalo  pod záštitou Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Katedry telesnej výchovy (KTV) a Hutníckej fakulty (HF) pri príležitosti 65. výročia vzniku TUKE, KTV a HF. Charitatívny beh o pohár dekanky HF sa uskutočnil na pôde univerzity, v športovom areáli.  Ambasádorom behu bol náš dlhoročný zamestnanec, ultramaratónec pán Peter Polák.

Beh O pohár dekanky HF bol rozdelený do štyroch kategórií, do ktorých sa mohli zapojiť študenti, zamestnanci TUKE,  ale aj nadšenci pre beh mimo univerzitného prostredia, a to muži aj ženy. Kategóriám bola prispôsobená aj dĺžka trate. Muži museli odbehnúť  4 000 metrov a ženy 2 500 metrov. Štart a cieľ pretekov bol na štadióne TUKE, pričom trať viedla samotným jej areálom. Ešte pred štartom sa uskutočnila  ukážka športu Boccia, ktorý predstavil paraolympijský víťaz z RIO 2016 Samuel Andrejčík. Pretekárov prišiel podporiť, okrem vedenia Technickej univerzity a Hutníckej fakulty,  aj starosta MČ Košice Sever Marián Gaj.

Štart pretekov bol o 16. hodine,  a ako prvý spomedzi mužov dobehol študent Tomáš Marušinský,  s časom 12:32 min. V kategórii „muži – zamestnanci a priatelia TUKE“ bol najrýchlejší Erik Jaroš (15:35 minúty). Zo žien bola najrýchlejšia študentka Barbora Němcová(9:50 minúty) a v kategórii „ženy – zamestnanci a priatelia TUKE“ bola najrýchlejšia Karin Devaldová (10:21 minúty).

TUKE - Prvý univerzitný charitatívny beh O pohár dekanky Hutníckej fakulty

Aj napriek nepriazni počasia sa prvého univerzitného charitatívneho behu O pohár dekanky HF zúčastnilo  113 behu chtivých, z toho bolo 84 mužov a 29 žien. Všetkým zúčastneným, či už dobehli a obsadili prvé miesta alebo nedobehli,  srdečne blahoželáme. Veď nie je dôležité vyhrať,  ale zúčastniť sa a podporiť dobrú vec. Za každého účastníka behu venovala Hutnícka fakulta 1 euro pre bezbariérové centrum TUKE na podporu hendikepovaných študentov. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri zorganizovaní tohto podujatia.

Musíme konštatovať, že charitatívny beh mal veľký úspech a  veríme, že sa o rok stretneme vo väčšom počte v jeho druhom ročníku.

 

Kľúčové slová:
Zdieľanie a sociálne siete: