V máji blahoželáme

 

pracovné  jubileá     

40-ročné

Marta VEVERKOVÁ

 

35-ročné

Ing. Miroslav CHOMIČ

Pavel FIGĽUŠ

 

30-ročné

Július BOŠKO

Iveta TALIANOVÁ

Peter VOZÁR

 

25-ročné

Elena GIERTLOVÁ

Miroslav MAJERÍK

Marek OLŠIAK

Pavol PEKÁR

Ing. Igor VEVERKA

 

životné jubileá

Dušan CIBUĽA

Jozef HLÁSNIK

Vladimír PAPRČKA

Ing. Janka SCHÖNOVÁ

Milan TALIAN

Stanislav TALIAN

Jozef BELKO
Alena DAUČÍKOVÁ

Ladislav HUDÍK

Marian KOVÁČIK

Peter LIPNIČAN

Jozef ONDRÍČEK

Alena RIDZOŇOVÁ

Iveta TRNIKOVÁ

Jozef BOHÁČIK

Vladimír DARMO

Oľga PRESPERÍNOVÁ

Jana ŠTÁBELOVÁ