S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Úspešný trend pokračoval

 

Aký bol I. štvrťrok z hľadiska objemu zákaziek?

 Ing. Július KRIVÁŇ, člen Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.   – V januári sme vzhľadom na priaznivejšiu situáciu navyšovali objemy a ceny v obchodnom a finančnom pláne na rok 2017.

V prvom štvrťroku sme  v komodite kontinuálne odlievaných oceľových blokov plán, 17 tis. ton,   splnili na 144 percent,  nielen vďaka dobrej obchodnej činnosti, ale aj vďaka návratu nášho dlhoročného zákazníka Moravia Steel Třinec. V sortimente valcovaných rúr sme plánované množstvo 33 800 ton splnili na 98,3 percenta, dôvodom bol o 600 ton nižší objem v prvom mesiaci. Plán predaja ťahaných rúr 11 860 ton bol realizovaný na  98,2 percenta a výsledok bol opäť ovplyvnený januárovým predajom,  nižším o 400 ton. V sortimente galvanizovaných rúr bol plánovaný štvrťročný objem 410 ton splnený na  88 percent. Vyššie objemy v tomto sortimente boli dosiahnuté v januári a februári, naopak v treťom mesiaci chýbali zákazky na zhruba 80 ton. Plán  530 ton v sortimente delených rúr sme splnili na 107,7 percenta, opäť vďaka tretiemu mesiacu, kedy bol objem prekročený o viac ako 40 ton.

V tomto štvrťroku upravované objemy pre hydraulické rúry na 17 ton, boli naplnené na sto percent. V obchodnom a finančnom pláne sme počítali s predajom 373 ton oblúkov, realizácia predstavovala 109 percent. Na 120 percent sme splnili plánovaný objem 10 ton  redukcií.

Vo februári a marci sme objemy dokázali  naplniť v súlade s novým obchodným plánom. Potešiteľné je, že od februára sa nám darilo navyšovať ceny vo všetkých komoditách. Napríklad, rozdiel v priemernej predajnej cene valcovaných rúr medzi januárom a marcom predstavoval až 61 eur na tonu, t.j. zhruba 8 percent z ceny našich valcovaných rúr.

Ako sa javí situácia dnes?

– Úspešný trend z druhého a tretieho mesiaca  pokračoval aj v apríli. Hoci nás od konca mesiaca delí ešte niekoľko dní (rozhovor 25. apríla – poznámka redakcie) plán kontinuálne odlievaných blokov,  upravený v januári na 6 600 ton,  plníme na 110,6 percenta,  vďaka tradičným zákazníkom z Nemecka a Třinca.  V komodite valcovaných rúr plán 12 tisíc ton  plníme  na 95,8 percenta a plynulosť výroby je zabezpečovaná aj májovými objednávkami. V sortimente ťahaných rúr plníme plánované množstvo na 103 percent, s navýšením o 130 ton. Pre 109 ton galvanizovaných rúr sú zabezpečené zákazky na 80 ton. Na sto percent plníme plánovaný objem predaja 190 ton vo výrobe bezšvíkových rúr. Podkročili sme plán, 14 ton,  v sortimente hydraulických rúr a naopak, v predaji navarovacích oblúkov dosahujeme plnenie na 115,3 percenta. Pôvodné 4 tony redukcií boli navýšené na 8 ton.

Čo očakávate v tomto smere v najbližších mesiacoch?

-Dnes môžeme smelo hovoriť aj o pripravenosti na máj. Plánovaný objem 7 000 ton kontinuálne odlievaných blokov splníme. V sortimente bezšvíkových rúr je  plán 11 500 ton reálne pokrytý na 98,7 percenta. Plán objemu predaja   ťahaných rúr  predstavuje 4 016 ton, skutočnosť je 3 853 ton. Na 57 percent zabezpečujeme  plán 140 ton galvanizovaných rúr a sortiment bezšvíkových rúr delených plánovaných 200 ton prekračujeme o 10 ton. Na sto percent je zabezpečený predaj 3 ton hydraulických rúr a v komodite oblúkov plán 150 ton prekračujeme o 26 ton. Len tona nám chýba k stopercentnému naplneniu 5-ton výroby redukcií. Uvedené potvrdzuje, že sa nám darí nielen v objemoch, ale aj v oblasti cien. Rozdiel v priemernej predajnej cene za apríl a máj je 20 eur a v  porovnaní s najnižšou priemernou predajnou cenou, dosiahnutou v januári, predstavuje 100 eur, t.j. zhruba 12 percent z celkovej ceny bezšvíkových rúr. Aj v sortimente presných rúr je priemerná predajná cena za apríl – máj zhruba o 130 eur vyššia, ako v predchádzajúcich mesiacoch. Je to pozitívny vývoj.

Výhľad do konca druhého štvrťroka – konkrétne  na jún, podľa úloh vyplývajúcich z obchodného plánu,  je ťažko teraz konkretizovať. Napĺňame totiž aprílové a májové objemy. Napriek tomu, už dnes máme potvrdený objem vyše 2 000 ton pre valcovňu rúr. Prevažnej miere ide o kotlové rúry, ktoré sú spravidla objednávané v dvojmesačnom predstihu. Pre ťaháreň rúr už máme zabezpečenú výrobu 760 ton rúr a dobrá je aj situácia v sortimente delených rúr, objednaných už máme 150 ton. Z plánovaného objemu 150 ton máme potvrdených aj 116 ton navarovacích oblúkov.

Čo nové vo svete ocele?

-V závere tohto týždňa  sa zúčastním stretnutia výrobcov bezšvíkových rúr ťahaných, ktoré organizuje taliansky výrobca TENARIS. Bude tam zhodnotený rok 2016 a budeme oboznámení so situáciou našej konkurencie v rámci asociácie európskych výrobcov oceľových rúr ESTA. Súčasťou zasadnutia bude aj predpokladaný vývoji v hutníctve na druhý polrok 2017. Z informácií na medzinárodnej úrovni, ktoré sa dotýkajú aj nás, spomeniem  pretrvávajúcu veľkú diskusiu v rámci Európskej komisie v oblasti dampingu proti Číne. Týka sa členov asociácie a výrobcov bezšvíkových rúr a oblúkov, ktorí sú priamo zainteresovaní do tohto konania. Po čiastkovom úspechu čínskeho výrobcu, ktorý dosiahol zrušenie dampingu, bude tento proces obnovený a nasledujúce mesiace ukážu, či sa nám -výrobcom bezšvíkových rúr v Európe,  podarí vrátiť čínsku spoločnosť do dampingu. Pre nás to znamená určité nebezpečenstvo, nakoľko čínski výrobcovia dovážajú do Európy výrobky zhruba o 200 – 250 eur lacnejšie, v porovnaní s našou predajnou cenou.