Vážení spolupracovníci

 

V súčasnosti sa každý deň nachádza v ambulancii závodnej lekárky veľké množstvo čakajúcich. Faktom je, že denne je vybavených niekoľko desiatok ľudí. Prednosť majú zástupy novoprijatých zamestnancov, ale zároveň je riešený aj minuloročný sklz v periodických lekárskych prehliadkach. Žiadam vás preto o trpezlivosť a pochopenie. Zbytočná nervozita a nátlak určite danej situácii nepomôžu. Treba si  uvedomiť, že tak, ako zamestnávateľ musí dodržiavať určité predpisy, aj zamestnanci musia dodržiavať pokyny a spolupracovať.

Ubezpečujem vás, že vedenie a predstavenstvo je o tejto situácii plne informované. Uvedené problémy sa snažíme riešiť aj prehĺbením spolupráce s lekármi v NsP, n.o., Brezno. Akonáhle sa naskytne príležitosť posilniť pozíciu lekára, okamžite ju využijeme.

Vážení spolupracovníci,

Verte, od našej závodnej lekárky nemôžeme žiadať viac, ako je fyzicky schopná zvládnuť. Našou povinnosťou je byť informovaní o zdravotnom stave každého pracovníka, ktorý vstupuje k nám do zamestnania. Predídeme tak možným problémom, ktoré by sa mohli v budúcnosti vyskytnúť.

Ďakujem v mene vedenia a Predstavenstva ŽP a.s.  za vaše pochopenie.