*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Bolo aj prvým na Slovensku

 

80 rokov organizovanej výučby v Železiarňach PodbrezováUčňovské stredisko vo Švermovych železiarňach Podbrezová bolo zriadené v roku 1958. Do učebného pomeru bolo prijatých 55 učňov na profesie prevádzkový elektromontér, zámočník a sústružník kovov. Počas trojročnej učebnej doby vystúpilo z učebného pomeru sedem učňov.

Po trojročnom učebnom pomere bolo prvé slávnostné vyradenie učňov do robotníckej triedy. Prvýkrát sa konalo 24. júna 1961 a bolo aj prvým takýmto aktom na Slovensku. Do podniku vtedy pribudlo 48 vyučených remeselníkov. Vyradených bolo 24 prevádzkových zámočníkov, z toho ôsmi skončili s vyznamenaním, z 21 prevádzkových elektromontérov bolo vyznamenaných päť učňov a vyučili sa aj traja sústružníci, z toho dve dievčatá a jeden chlapec.

Akt slávnostného pasovania učňov do robotníckej triedy sa konal každoročne nasledujúcich dvadsaťsedem rokov. V roku 1988 bol posledný.

Uplynulo devätnásť rokov a štúdium končili prví absolventi Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho Železiarní Podbrezová.

Tradícia slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení a pamätných listov bola obnovená 25. mája 2007. Odvtedy sa koná každoročne za prítomnosti významných hostí. Zúčastnil sa ho prezident SR Ivan Gašparovič (2008), predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda vlády a minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Mikolaj (2009), Ľubomír Jahnátek minister hospodárstva SR (2010), Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (2012, 2014), Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (2013), Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (2015), Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (2016).

Prvé novodobé vyradenie učňov ŽP a.s.
Prvé novodobé vyradenie učňov objektívom A. Nociarovej

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 6

Kedy a po koľkých rokoch bola obnovená tradícia slávnostného ukončenia štúdia?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

Nezabudnite uviesť kontakt.

————————————————————————————————————