Ako si uplatniť daňový bonus a aká je jeho výška?

Daňový bonus. Téma, ktorá zaujíma každého rodiča nezaopatreného dieťaťa. Aká je plná suma daňového bonusu za rok 2023 podľa počtu a veku detí? Akú musíte mať v roku 2023 hrubú mzdu, aby ste dostali plnú, nekrátenú sumu daňového bonusu na vaše deti? Od januára 2023 je daňový bonus zásadne vyšší ako tomu bolo v  predchádzajúcich … Čítať ďalej

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

    S platnosťou od 1. januára 2020 sa mení spôsob určenia základnej odpočítateľnej položky pri výpočte dane z príjmov. Mení sa z doterajšieho 19,2-násobku sumy životného minima, platného k 1. januáru daného roka (pre rok 2019 je životné minimum suma 205,07 eura), na 21-násobok sumy životného minima (pre rok 2020 je životné minimum suma … Čítať ďalej

Daňové minimum k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016  

  Začiatok nového kalendárneho roka každoročne prináša so sebou okrem očakávaní z nového roka aj určité povinnosti  pre zamestnancov. Jednou z nich je aj povinnosť   daňovo vysporiadať  príjmy dosiahnuté za rok 2016 buď ročným zúčtovaním preddavkov dane  alebo podaním daňového priznania. Ročné zúčtovanie preddavkov dane vykoná zamestnancovi  zamestnávateľ  na jeho požiadanie, a to zo všetkých príjmov zo závislej … Čítať ďalej