Zamestnanci vyjadrili svoj názor na mzdu aj iné benefity

  V prvom augustovom čísle bol v Podbrezovane uverejnený prieskum zamestnancov, v ktorom ste sa mohli vyjadriť, ako ste spokojní s vytvorenými pracovnými podmienkami a ponúkanými zamestnaneckými benefitmi. Z odpovedí štyridsiatich deviatich zamestnancov, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili vyplýva, že: najpozitívnejšie ste hodnotili istotu stáleho zamestnania, kde až 78 percent z vás je spokojných. … Čítať ďalej

Zamestnanci navrhli ďalšie benefity

   Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zamestnancov   V letných mesiacoch bol uverejnený prieskum spokojnosti zamestnancov, ktorým sme zisťovali váš názor o vytvorených pracovných podmienkach v Železiarňach Podbrezová a.s.  Z odpovedí tridsiatich štyroch zamestnancov, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili vyplýva, že:   Najpozitívnejšie ste hodnotili úroveň bezpečnosti na pracovisku (74 percent), následne náplň práce (73 percent) a istotu stáleho zamestnania (63 … Čítať ďalej