Zamestnanci navrhli ďalšie benefity

   Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zamestnancov   V letných mesiacoch bol uverejnený prieskum spokojnosti zamestnancov, ktorým sme zisťovali váš názor o vytvorených pracovných podmienkach v Železiarňach Podbrezová a.s.  Z odpovedí tridsiatich štyroch zamestnancov, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili vyplýva, že:   Najpozitívnejšie ste hodnotili úroveň bezpečnosti na pracovisku (74 percent), následne náplň práce (73 percent) a istotu stáleho zamestnania (63 … Čítať ďalej