Demografia Banskobystrického kraja v roku 2018

    Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) žilo ku koncu roka 2018 na území Banskobystrického kraja 647 874 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (333 238). Počet živonarodených detí v roku 2018 bol 6 086 a počet zomrelých osôb 7 011. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 925 osôb. V kraji bol zaznamenaný … Čítať ďalej