Rekreačný pobyt pre darcov krvi

  V roku 2022, za predpokladu priaznivej epidemiologickej situácie súvisiacej s COVID-19, má akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová záujem poskytnúť svojim zamestnancom – bezpríspevkovým darcom krvi a ich priamym rodinným príslušníkom bezplatný rekreačný pobyt. Zamestnanci, ktorým bola v rokoch 2020 a 2021 udelená plaketa prof. MUDr. Jana Jánskeho alebo medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického a majú … Čítať ďalej

Víkendový pobyt pre darcov krvi v roku 2020

Železiarne Podbrezová poskytnú svojim zamestnancom – bezpríspevkovým darcom krvi a jednému priamemu rodinnému príslušníkovi darcu – bezplatný pobyt v hoteli Stupka na Táľoch, v termínoch 10. – 12. júla,  14. – 16. augusta a 21. – 23. augusta. Zamestnanci ŽP a.s., ktorým bola v roku 2019 za darcovstvo krvi udelená plaketa prof. MUDr. J. Janského … Čítať ďalej

Rekreačný pobyt pre darcov krvi v roku 2019

  Železiarne Podbrezová a.s. poskytne svojim zamestnancom – bezpríspevkovým darcom krvi a jednému priamemu rodinnému príslušníkovi darcu, bezplatný pobyt v hoteli Stupka Tále v termínoch 26. – 28. júla, 2. – 4. augusta a 9. – 11. augusta. Zamestnanci Železiarní Podbrezová, ktorým bola v roku 2018 za darcovstvo krvi udelená plaketa prof. MUDr. J. Jánskeho … Čítať ďalej

Deň zdravia so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

    Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci s vedením Železiarní Podbrezová a.s. opäť umožnila zamestnancom otestovať si svoje zdravie v rámci osvetovo-preventívneho podujatia zdravotnej poisťovne priamo na pôde zamestnávateľa. Akcie s názvom „Deň pre Vaše zdravie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou“ sa počas dvoch dní zúčastnilo osemdesiat zamestnancov ŽP a.s. Dňa 14. augusta bolo podujatie realizované v … Čítať ďalej

Vyšetrenie zraku pre zamestnancov ŽP a.s.

  ŽP a.s. v rámci starostlivosti o zdravie svojich zamestnancov v spolupráci s kvalifikovaným optometristom ponúka: – meranie zrakovej ostrosti pomocou špeciálneho prístroja refrakto – keratometra (meranie je podstatné pre predpis dioptrií), – zhodnotenie nameraných výsledkov a stanovenie protektívnej pomôcky s prihliadnutím na očnú vadu a pracovné prostredie, – po dohode vyhotovenie dioptrických okuliarov na … Čítať ďalej