Víkendový pobyt pre darcov krvi v roku 2020

Železiarne Podbrezová poskytnú svojim zamestnancom – bezpríspevkovým darcom krvi a jednému priamemu rodinnému príslušníkovi darcu – bezplatný pobyt v hoteli Stupka na Táľoch, v termínoch 10. – 12. júla,  14. – 16. augusta a 21. – 23. augusta.
Zamestnanci ŽP a.s., ktorým bola v roku 2019 za darcovstvo krvi udelená plaketa prof. MUDr. J. Janského alebo medaila prof. MUDr. J. Kňazovického a majú záujem zúčastniť sa pobytu, sa môžu prihlásiť u Ing. J. Kochanovej na tel. čísle 5901, alebo osobne v odbore bezpečnosti a životného prostredia (starý závod, budova energetiky 1. poschodie, č. dverí 118) do 31. marca, v pracovné dni v čase od 8. – 15. hod.