Návšteva z nemeckého Kaiserlauternu v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová

 

Počas pobytov v rámci projektu Erasmus+ spoznávajú hostia nielen nové krajiny, kultúry či zaujímavých ľudí, ale zlepšujú si aj svoje jazykové znalosti. Súkromnú spojenú školu Železiarne Podbrezová tentokrát navštívili naši nemeckí partneri.
Počas pobytov v rámci projektu Erasmus+ spoznávajú hostia nielen nové krajiny, kultúry či zaujímavých ľudí, ale zlepšujú si aj svoje jazykové znalosti. Súkromnú spojenú školu Železiarne Podbrezová tentokrát navštívili naši nemeckí partneri. Foto: FB

 

Posledné dva dni pred jarnými prázdninami, 20. a 21. februára, navštívili našu školu v rámci vzdelávacej mobility učiteľov Erasmus+ KA1, tzv. Job shadowingu, Dr. Norbert Herhammer z našej partnerskej školy Hohenstaufen-Gymnasium v Kaiserslauterne,  spolu so svojím kolegom Steffenom Luba z gymnázia Am Rittersberg.
Po privítaní riaditeľkou Ing. Miriam Pindiakovou ich naši žiaci Lea Daxnerová a Peter Karaffa previedli školou a popísali im, čo našim žiakom ponúka. Job shadowing absolvovali na hodine fyziky, telesnej a športovej výchovy i nemeckého jazyka. Na hodine anglického jazyka sa štvrtáci nenechali zahanbiť a rozprúdila sa živá diskusia. Našim kolegom z Nemecka porozprávali o sebe, o Slovensku a  dozvedeli sa taktiež veľa zaujímavého o živote v Nemecku. Keďže v apríli sa uskutoční už tretia mobilita Erasmus+ KA2 pre žiakov, a tentokrát budeme hostiteľskou školou my, spolu s kolegami Mgr. Katarínou Tajbošovou, koordinátorkou programov Erasmus+ a PaedDr. Jánom Peterajom, sme im vo štvrtok po vyučovaní predstavili program a miesto konania mobility. V piatok absolvovali Job shadowing  na hodine nemeckého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Veľmi pozitívne hodnotili aktivitu žiakov, ich bezprostrednosť a záujem.
Cieľom mobility našich zahraničných kolegov bolo okrem job shadowing-u zoznámenie sa s implementáciou IKT do vyučovacieho procesu a ich využívania na našej škole, ale hlavne s fungovaním školského webového portálu Edupage a elektronickej triednej knihy v praxi, ktorej zavedenie by radi presadili aj na ich školách. Domov odchádzali spokojní, s množstvom nových skúseností a dojmov, no hlavne s prísľubom spolupráce na ďalších spoločných projektoch.