Vážení spolupracovníci


vedenie ŽP a.s. vás vyzýva, aby ste zvážili, do akého prostredia vycestujete, kde sa pohybujete, s kým sa stretávate a s ohľadom na možnosť šírenia koronavírusu, sa správali zodpovedne voči sebe, svojim blízkym, aj spolupracovníkom. Potrebné je informovať priamych nadriadených o tom, kde cestujete a po návrate dohodnúť ďalší postup, pokiaľ by to boli ohrozené oblasti.
Ubezpečujem vás, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme svojich zamestnancov ochránili.
Zároveň sme však presvedčení, že nie je nutné šíriť zbytočnú paniku, so zreteľom na aktuálne informácie o vývoji. Panika iba komplikuje bežný život a dodržiavanie hygienických návykov je platné stále, nie iba v týchto časoch a malo by byť samozrejmosťou pre každého.
Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva ŽP a.s.