S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE Bohemia, a.s.

Očakávame zmeny, ktoré stabilizujú trh s hutníckymi výrobkami

 

Vývoj uplynulého roka nebol pre mnohé spoločnosti priaznivý. Ako toto obdobie hodnotíte vo vašej spoločnosti?
– Môžem potvrdiť, že situácia na českom trhu nebola v minulom roku priaznivá. Doba konjunktúry však skončila a nielen naša spoločnosť túto skutočnosť pocítila, najmä v druhom polroku. Celkový výsledok ŽP Trade Bohemia, a.s. sa pohybuje na plánovaných objemových hodnotách, stanovených v obchodnom pláne pre rok 2019. Na tomto výsledku sa jednoznačne pozitívne prejavilo obdobie prvého polroku, kedy bolo možné realizovať štandardné objemy predaja.
Musím upresniť, že tento stav nezodpovedá predaju komodity oceľových blokov, kde, bohužiaľ, vzhľadom na zložité trhové prostredie, došlo od druhého polroku k zastaveniu obchodnej spolupráce s jediným odberateľom – so spoločnosťou Moravia Steel a.s.
V priebehu vlaňajšieho roku, spoločne s klesajúcim dopytom na trhu, postupne dochádzalo k synergickému efektu v oblasti vývoja cenových hladín hutníckych komodít, a to v podobe tlaku na ich znižovanie.
Počas minulého roku na kondíciu českého hospodárstva veľmi negatívne pôsobilo spomalenie nemeckej ekonomiky, ktorá je z pohľadu exportu Českej republiky na prvej pozícii. V nemalej miere sa na ekonomicko-hospodárskom pohľade a následných odhadoch vývoja podieľali médiá, ktoré nie vždy objektívne informovali o skutočnom stave. Rok 2019 jednoznačne nebude v histórií predaja našej spoločnosti v Českej republike rekordný, viac-menej je zrkadlom trhových podmienok v sortimente hutníckych materiálov v danom čase.
Pre našu spoločnosť bude veľmi dôležité obstáť v konkurenčnom boji, minimálne si udržať pozíciu a samotný podiel predaja na českom trhu.
Ako ste odštartovali nový rok?
– S očakávaním zmien, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť vývoj obchodu a stabilizovať trh s hutníckymi výrobkami. Tieto zmeny musia byť podporované rastom a stabilitou cien vstupných surovín pre výrobu ocele a následne oživením dopytu, ktorý, zatiaľ, nemožno potvrdiť. Môžem konštatovať, že sme stále, zo strany našich odberateľov, vystavení pretrvávajúcej cenovej konfrontácii s konkurenčnými výrobcami.
Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sa nám vďaka stabilným obchodným partnerom, najmä vo veľkoobchodnej oblasti, darí v prvom polroku zabezpečovať objemy zákaziek, ktoré sa blížia k našej obchodnej úlohe v Českej republike.
Čo bude pre vás v tomto roku najväčšou prioritou?
– V tomto roku bude pre našu spoločnosť veľmi dôležité obstáť v už spomínanom konkurenčnom boji, minimálne si udržať svoju pozíciu a samotný podiel predaja na českom trhu. Verím, že tento cieľ naplníme.