Deň zdravia so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

 

Deň zdravia so VZP v Železiarňach Podbrezová
Deň zdravia v starom závode. I. Kardhordová

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci s vedením Železiarní Podbrezová a.s. opäť umožnila zamestnancom otestovať si svoje zdravie v rámci osvetovo-preventívneho podujatia zdravotnej poisťovne priamo na pôde zamestnávateľa. Akcie s názvom „Deň pre Vaše zdravie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou“ sa počas dvoch dní zúčastnilo osemdesiat zamestnancov ŽP a.s.

Dňa 14. augusta bolo podujatie realizované v novom závode a zúčastnilo sa ho štyridsať jeden zamestnancov, nasledujúci deň – 15. augusta sa uskutočnilo v starom závode a počet zúčastnených zamestnancov bol takmer rovnaký, tridsaťdeväť.

Zamestnanci absolvovali kontrolu znamienok, pigmentových lézií a sekundárnych zmien na koži – vyšetrenie kožnou lekárkou prístrojom, tzv. dermatoskopom a bolo im poskytnuté kožné poradenstvo.

Ďalej si mohli dať zmerať tlak, percento telesného tuku, obsah vody v tele či objem svalového tkaniva. Nasledovalo vyhodnotenie nameraných parametrov a poradenstvo v oblasti životného štýlu.

Zamestnanci dostali možnosť absolvovať nácvik správneho čistenia zubov a boli im  poskytnuté informácie z oblasti starostlivosti o chrup (výber vhodnej zubnej kefky a význam používania medzizubnej kefky).

V náplni podujatia bolo i meranie koncentrácie oxidu uhoľnatého vo výdychu prístrojom smokerlyzér, vyšetrenie celkového cholesterolu a srdcovej arytmie, zistenie duševnej pohody človeka na základe vyplneného dotazníka.

Zamestnankyne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici z oddelenia podpory zdravia vyhodnotili vplyv nameraných a zistených veličín, tzv.  kardiovaskulárnych rizikových faktorov na celkové zdravie človeka.

Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne boli poskytnuté informácie ohľadom mobilnej aplikácie – nového produktu v rámci elektronizácie služieb klientom. Zúčastnení mali tiež možnosť prostredníctvom dotazníka zapojiť sa do súťaže „Za prevenciu dovolenka“.

Osvetovo-preventívna akcia Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa stretla so záujmom zo stany zamestnancov ŽP a.s., možnosť otestovať svoje zdravie využili rovnako ženy aj muži, pomer zúčastnených z pohľadu pohlaví bol takmer rovnaký.

V septembri je podobná akcia pripravená aj pre klientov poisťovne Dôvera, avšak pôjde o iný druh vyšetrenia. Zamestnanci ŽP budú môcť využiť vyšetrenie kvantovým rezonančným analyzátorom, diagnostickým prístrojom, ktorý poskytne tridsaťosem správ o funkciách vnútorných orgánov.