Poklady Jasenianskej kaskády

 

V predchádzajúcom čísle sme vám v rámci letnej edície tipov na výlety pripomenuli Jaseniansku kaskádu, ktorá nám „leží“ priamo „pod nosom“. V tomto čísle priblížime opäť o čosi viac z jej histórie a dozviete sa aj pár zaujímavostí, o ktorých ste možno (ne)vedeli.

 

Nákres píly Jasenie
Nákres píly Jasenie

 

Kordíkova šmykňa

Ďalšou technickou pamiatkou je stavba pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia, ktorú postavil kováčsky majster Kordík. Využívaná bola jeho potomkami až do roku 1948 a využívala prepadovú vodu z Obecného mlyna. Vodné koleso so spodným náhonom malo v hriadeli osadené kolmé trámiky (kríže), ktoré pri otáčaní dvíhali chvostový hámor a zároveň poháňali dúchacie mechy, kováčsku vŕtačku a brúsku.

Dodnes ju nájdete stáť na jej pôvodnom mieste v zachovalom stave, no už bez vybavenia. Kováčsku vŕtačku, pôvodnú nákovu a časť ručných náradí, nájdete v rodnom dome u Kordíkov a ostatný depozitár sa nachádza v múzeu.

Píla Jasenie

V 17. až 19. storočí tu bol železný hámor, patriaci banskej komore a neskôr Hrončianskemu komplexu. V 1860 tu boli postavené pudlovacie a zváracie pece, ktoré fungovali na vodný pohon. V roku 1881, vzhľadom na technologické podmienky, nebola výroba efektívna a erár bol zatvorený. Neskôr bola píla prebudovaná na skláreň, ktorá ale časom takisto zanikla a po druhej svetovej vojne sa tam vyrábali montované zrubové domy. Začiatkom 21. storočia bola píla odpredaná.

Mlyn u Čipkov

Známy aj ako „Horný mlyn“ patril pod cirkevnú správu a z jeho výnosov bola financovaná škola, založená v rok 1673. Neskôr sa majiteľom stal Július Čipka, ktorý ho zmodernizoval do súčasnej podoby. Plne sa zachovalo palečné koleso, rozvodová prevodovka a transmisia.

Jeho činnosť však bola ukončená, nakoľko bola voda z Jasenice stiahnutá do podzemného privádzača pre hydrocentrálu Dubová a náhon bol zasypaný. Stále však môžete obdivovať pôvodné technické vybavenie.

 

Zachované vybavenie v Mlyne u Čipkov
Zachované vybavenie v Mlyne u Čipkov

 

Dolný mlyn

Mlyn u Sedílekov takisto patril pod farskú správu. Zariadenie bolo tvorené obilným mlynom, vodorovnými mlynskými kameňmi, umiestnenými v drevenom lube, a mlynicou v tradičnom slovenskom zložení. Silná konkurencia modernizovaných mlynov a prístup k nemu viedli k jeho odstaveniu pravdepodobne už v štyridsiatych rokoch devätnásteho storočia. Technické vybavenie sa nezachovalo, no jeho pôvodný náhon je stále viditeľný.

Píla u Karamanov

Pôvod a história nie je známa. Vieme, že fungovala do päťdesiatych rokov devätnásteho storočia a pomocou francisovej pomalobežnej turbíny s mokrou savkou využívala vodu z Jasenice. Podúrovňová transmisia poháňala dva gátre, šindľovačku, hobľovačku a cirkulár. Vyrábala elektrický prúd s napätím 110 voltov, ktorý dodával po vlastnej elektro rozvodnej sieti okolitým domácnostiam. Činnosť bola ukončená z rovnakých dôvodov, ako pri Mlyne u Čipkov.

Jasenianska kaskáda, najrozsiahlejšia a najvýznamnejšia technická pamiatka na Slovensku, má určite čo ponúknuť. Niektoré pamiatky tu stoja stovky rokov a predsa sa z nich čo-to zachovalo.

Hydrocentrálu v Jasení dokonca nezničili ani zásahy Nemcov a strely na kvalitnom betóne takmer nezanechali ani stopy, kiežby aj. Vodojem musel byť postavený tak, aby udržal približne deväť tisíc kubíkov vody.

 

Pozostatok tranzmisie, ktorý postupne pohlcuje príroda
Pozostatok tranzmisie, ktorý postupne pohlcuje príroda. Zdroj: V. Kotrán

 

Nielen zlato, ale aj pivo

V okolí Jasenia a Predajnej sa neťažilo len zlato. V Predajnej bol na konci Farskej ulici v roku 1800 vybudovaný pivovar. Na varenie sa používal jačmeň, chmeľ a jedľové výhonky, ktoré pestovali v lokalite Chmelinec priamo v chotári Predajnej. V roku 1875 ho zachvátil požiar, ale jeho prevádzku sa opäť podarilo obnoviť. Pivo sa odvážalo do Banskej Bystrice, okolitých obcí a samozrejme aj do tamojších krčiem. Dokopy zásoboval jedenásť pohostinstiev.

Súčasťou pivovaru bola aj obytná časť, kde býval sládok so svojou rodinou.
Zanikol na konci devätnásteho storočia a zachované sú z neho len zrúcaniny a časť sladovne. Naopak, obytná časť je využívaná na bývanie dodnes.