Rekreačný pobyt pre darcov krvi

 

V roku 2022, za predpokladu priaznivej epidemiologickej situácie súvisiacej s COVID-19, má akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová záujem poskytnúť svojim zamestnancom – bezpríspevkovým darcom krvi a ich priamym rodinným príslušníkom bezplatný rekreačný pobyt.

Zamestnanci, ktorým bola v rokoch 2020 a 2021 udelená plaketa prof. MUDr. Jana Jánskeho alebo medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického a majú záujem absolvovať rekreačný pobyt v tomto roku, sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 5901 u Ing. Kochanovej alebo osobne v odbore bezpečnosti a životného prostredia (starý závod, budova energetiky, prvé poschodie, číslo dverí 118) v pracovné dni v čase od 8.00 do 15.00 hod. v termíne do 28. februára 2022.

Miesto a termíny pobytov budú zverejnené neskôr – po zistení záujmu o pobyty a po dohode s rekreačnými zariadeniami. Podkladom pre pridelenie pobytu je predloženie kartičky držiteľa plakety s dátumom udelenia plakety v roku 2020 a 2021.