Rekreačný pobyt pre darcov krvi v roku 2019

 

Železiarne Podbrezová a.s. poskytne svojim zamestnancom – bezpríspevkovým darcom krvi a jednému priamemu rodinnému príslušníkovi darcu, bezplatný pobyt v hoteli Stupka Tále v termínoch 26. – 28. júla, 2. – 4. augusta a 9. – 11. augusta.
Zamestnanci Železiarní Podbrezová, ktorým bola v roku 2018 za darcovstvo krvi udelená plaketa prof. MUDr. J. Jánskeho alebo medaila prof. MUDr. J. Kňazovického a majú záujem zúčastniť sa pobytu na Táľoch, sa môžu prihlásiť u Ing. J. Kochanovej na tel. čísle 5901 alebo osobne v odbore bezpečnosti a životného prostredia (starý závod, budova energetiky, 1. poschodie, č. dverí 118) do 31. marca, v pracovné dni – v čase od 8. – 15. hod.