Chorobnosť v našom kraji opäť stúpla

 

Trend zvyšovania chorobnosti, predovšetkým na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), v našom kraji pokračuje podľa epidemiológov aj na prelome mesiacov február a marec tohto roku. V porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím stúpol výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) síce len o necelé štyri percentá, výskyt CHPO je však vyšší o viac ako 30 percent.

Ilustračné foto: turcania.skV absolútnych číslach je v Banskobystrickom kraji v súčasnosti chorých takmer 11 200 obyvateľov. Ešte nepriaznivejšie to vyzerá v medziročnom porovnaní. Výskyt ARO je vyšší o 55 percent a výskyt CHPO je vyšší takmer o viac ako 90 percent. Z trinástich okresov Banskobystrického kraja sú lokálne epidémie v desiatich. Respiračné ochorenia či ťažšie prípady, ktoré prešli do chrípky a jej podobným choreniam, zatvárajú v našom kraji aj školské zariadenia.

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyzuje údaje za celý Banskobystrický kraj, eviduje na prelome mesiacov február a marec chorobnosť na ARO celkom 3950 na 100-tisíc obyvateľov. Chorobnosť je pomer počtu chorých osôb voči počtu všetkých zdravých i rozlične chorých jedincov. Je to údaj, ktorým sa relevantne dá porovnať chorobnosť v porovnaní s inými krajmi Slovenska. Najvyššia chorobnosť na ARO je v okresoch Banská Štiavnica a Banská Bystrica. Chorobnosť na CHPO je najvyššia v okresoch Veľký Krtíš a Banská Štiavnica. V absolútnych číslach je v našom kraji 1731 chorých na chrípku. Epidemiológovia banskobystrického RÚVZ urobili túto analýzu na základe hlásení 67 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 49 percent lekárov pre dospelých z tohto regiónu. Epidemiológovia takýto vývoj očakávali a naďalej dodržiavajú prísnu epidemiologickú bdelosť.

Počet komplikácií z uvedených ochorení predstavuje v kraji 3,3 percenta. Ochorenia na ARO najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od 20 do 59 rokov, žiakov základných škôl a najmenšie deti od 0 do 5 rokov. Najnižší, aj keď nie nízky, výskyt je medzi seniormi. Podobný trend je aj vo výskyte CHPO.