S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE Bohemia, a.s.

Prioritou ostáva aj naďalej byť kvalitným a spoľahlivým obchodným partnerom

 

 

Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej spoločnosti?
– V prvej polovici minulého roku som v mojom poslednom rozhovore pre Podbrezovan hovoril o pozitívne nastavenej trhovej situácii s našou produkciou a s tým bol spojený aj optimistický výhľad obchodného výsledku v druhej polovici roka 2018. Dnes môžem len potvrdiť, že odhad úspešného predaja a plnenia obchodného plánu sa naplnil. Rok 2018 bude určite zaradený medzi veľmi dobré obchodné obdobia v histórii pôsobenia našej spoločnosti na českom trhu.
Na nižšie uvedenom predajnom výsledku jednotlivých komodít sa už tradične podieľali najväčší českí veľkoobchodní predajcovia ako sú spoločnosti FERONA a.s., FAVEX s.r.o., VZV Steel s.r.o., MUT Tubes s.r.o. a ďalší, ktorí tvoria väčšinový podiel nášho predaja v Českej republike.
Veľmi dôležitým segmentom nášho zákazníckeho portfólia, ktorý nemôžem vynechať, sú výrobné firmy, s ktorými spolupracujeme v priamom obchodnom vzťahu a sú našimi dlhoročnými odberateľmi. Ide napríklad o AGROSTROJ a.s., BRANO a.s., Fischer Vyškov s.r.o., Vítkovice Cylinders a.s.
Spolupráca so spoločnosťou Moravia Steel a.s. v oblasti dodávok kontinuálne odlievaných blokov iba celé obdobie pozitívne uzravrela.

 

 

Ďalší vývoj trhového prostredia Českej republiky, a to nielen v oblasti obchodu s hutníckym materiálom, môžu v priebehu tohto roku ovplyvniť vonkajšie udalosti globálneho charakteru

 

Celkový predaj ŽP Trade Bohemia, a.s. za rok 2018:
– kontinuálne odlievané oceľové bloky – 31 383 ton,
– valcované rúry za tepla – 12 706 ton,
– presne ťahané rúry za studena – 6 192 ton,
– hutnícka druhovýroba – 1 179 ton,
– rúrové navarovacie oblúky a redukcie – 144 ton.

 

S akými očakávaniami ste vstúpili do nového roku?
– Už v závere minulého roka sme mali k dispozícii informácie o ostatných hutníckych komoditách a nasýtenosti trhu, ktoré avizovali zmeny v ich trhovom prostredí v podobe znižujúcich sa predajných objemov a v nadväznosti aj jednotkových cenách. Odhady vývoja ekonomicko-hospodárskej situácie v Českej republike pre rok 2019 a v okolitých krajinách Európskej únie sú skôr skeptické a predpokladajú spomalenie ekonomiky. Táto téma je aj mediálne intenzívne prezentovaná.
V tejto dobe uzatvárame nábory objednávok na marec 2019 a tým aj prvý kvartál roku. Môžem konštatovať, že objemy jednotlivých sortimentov na toto obdobie, podľa obchodného plánu, sa nám podarilo splniť. Niektorí z našich konkurenčných výrobcov však s očakávaniami znižujú dopyt po bezšvíkových rúrach. Na prelome roku pristúpili k zníženiu cien vo svojej produkcii pre udržanie predajných objemov. Vzhľadom k tejto skutočnosti sme boli aj my nútení upraviť ceny valcovaných rúr na marec 2019.
Ďalší vývoj trhového prostredia Českej republiky, a to nielen v oblasti obchodu s hutníckym materiálom, môžu v priebehu tohto roku ovplyvniť vonkajšie udalosti globálneho charakteru. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie, situácia v automobilovom priemysle a jeho prechod k alternatívnym pohonom osobných vozidiel a v neposlednom rade aj zavedenie colných bariér zo strany USA na importy materiálu a tovaru z krajín Európskej únie.

Čo bude pre vás tento rok prioritou?
– Prioritou pre tento rok je pre našu spoločnosť aj naďalej byť kvalitným a spoľahlivým obchodným partnerom pre našich zákazníkov v Českej republike. Zaistiť servis, ktorý od nás očakávajú a plniť ich požiadavky spojené s dodávkami našej produkcie.