Súťaž medzi zmenami – oceliareň

Po piatykrát sa víťazom stala zmena „A“

 

Súťaž zmien v ŽP a.s., po piatykrát zvíťazila zmena A
Víťazná zmena „A“ objektívom I. Kardhordovej

Už ôsmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v oceliarni nás informoval Ing. Juraj Havran, vedúci výroby:

 

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2018?
– Minulý rok bol z hľadiska výroby veľmi úspešný. Pracovali sme v štvorzmennom nepretržitom režime, takže aj hodnotenie súťaže medzi zmenami bolo objektívnejšie.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?
– Kritériá vyhodnocovania súťaže sa stanovujú vždy na začiatku roka. Čiastočné zmeny boli už aj v minulom roku, a to hlavne sprísnením niektorých limitov ako je spotreba elektrickej energie a predváha. Pre tento rok sú kritériá opäť mierne sprísnené.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2018?
– Víťazom súťaže medzi zmenami je už po piatykrát zmena A, pod vedením majstra Igora Greguša. Poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku však patrí všetkým zamestnancom oceliarne, keďže ani ostatné zmeny za víťaznou výsledkami veľmi nezaostávali.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné kolektívy?
– Medzi víťaznou a ostatnými zmenami boli veľmi malé rozdiely, niektoré kritériá splnili na plný počet bodov, ale v niektorých aj zaostávali. Vyzdvihol by som konkrétne, že víťazná zmena mala za rok 2018 najnižšiu spotrebu elektrickej energie na EAF a LF, najmenšiu materiálovú zmätkovitosť rúr vo Vvr a hlavne v roku 2018 mala víťazná zmena najmenej úrazov, za čo takisto získala najviac bodov.