Portálový žeriav aktuálne v rekonštrukcii

    Od 10. júna prebieha na sklade polotovarov oceliarne generálna oprava konštrukcie portálového žeriavu. Na žeriave sa uskutočňuje sanácia skorodovaných častí, ako aj obnovenie náteru žeriava, ktorý je vystavený ťažkým poveternostným podmienkam, nakoľko sa nachádza v blízkosti rieky Hron. Posledná obnova náteru žeriava bola realizovaná pred dvadsiatimi rokmi.  

V priebehu roka ukončili v areáli skladu polotovarov dve investičné akcie, ktoré zvýšili bezpečnosť a komfort zamestnancov

    Dňa 20. apríla 2020 začali búracie práce na starej budove skladu polotovarov v areáli starého závodu. Budova bola postavená v roku 1976 z desiatich drevených unimobuniek. V týchto priestoroch sa nachádzali kancelárie predáka a majstra, skladové priestory režijného materiálu, šatne a sociálne zariadenia. Budova už nespĺňala základné hygienické štandardy, do budovy zatekalo, netesnili … Čítať ďalej