V priebehu roka ukončili v areáli skladu polotovarov dve investičné akcie, ktoré zvýšili bezpečnosť a komfort zamestnancov

 

Bezpečnostné oporné stĺpy pre skladovanie kontizliatkov
Bezpečnostné oporné stĺpy pre skladovanie kontizliatkov. Foto: A. Nociarová

 

Dňa 20. apríla 2020 začali búracie práce na starej budove skladu polotovarov v areáli starého závodu. Budova bola postavená v roku 1976 z desiatich drevených unimobuniek. V týchto priestoroch sa nachádzali kancelárie predáka a majstra, skladové priestory režijného materiálu, šatne a sociálne zariadenia.

Budova už nespĺňala základné hygienické štandardy, do budovy zatekalo, netesnili okná a čas poškodil aj podlahu. Po troch mesiacoch od búracích prác bola novovybudovaná administratívna budova odovzdaná do užívania prevádzkarni oceliareň a v súčasnosti už zabezpečuje dôstojné podmienky pre prácu.

V priebehu apríla 2021 sa uskutočnila ďalšia investičná akcia v areáli skladu polotovarov, a to inštalácia bezpečnostných oporných stĺpov pre skladovanie plynule odlievaných oceľových blokov. Na dvoch skladovacích poliach sa týmto zvýšili bezpečnostné podmienky pre prácu.

 

Novovybudovaná administratívna budova v prevádzkarni oceliareň objektívom A. Nociarovej
Novovybudovaná administratívna budova v prevádzkarni oceliareň objektívom A. Nociarovej