Zo sveta ocele

 

Cieľom najväčšej japonskej oceliarne Nippon Steel je vyvinúť elektrickú oblúkovú pec a v nasledujúcich rokoch rozšíriť používanie vodíka pri výrobe ocele.

Spoločnosť Nippon Steel predstavila plán, ktorý sa zaoberá výzvou dekarbonizácie pri výrobe ocele prostredníctvom presadzovania rôznych technologických inovácií vrátane zachytávania, využívania a skladovania uhlíka. Spoločnosť plánuje znížiť svoje emisie oxidu uhličitého o 30 percent – na 70 miliónov ton do roku 2030, v porovnaní s rokom 2013.

Plán zahŕňa aj návrhy na rozvoj rozsiahlej elektrickej oblúkovej pece, ktorá bude uvedená do komerčného používania do roku 2030, pričom spoločnosť Nippon Steel uvažuje, že elektrická oblúková pec by mohla nahradiť časť kapacity vysokej pece. Firma zvažuje kombináciu použitia šrotu a priamej redukcie železa ako surovinu pre elektrickú oblúkovú pec, ktorá bude poháňaná bezuhlíkovou elektrickou energiou na zníženie emisií oxidu uhličitého.

Spoločnosť Nippon Steel taktiež plánuje urýchliť vývoj procesu priamej redukcie vodíka pri výrobe ocele na komerčné využitie do roku 2050.