V máji blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov
Peter GIERTL
Ing. Michal FARÁRIK
Ivan FARKAŠ
Martin KÚDELKA
Peter SCHVARCBACHER
Michal ŠALING

25 rokov
Ivan FLOCH
Pavol JAKAB
Michal KRAHULEC
Peter MEDVEĎ

30 rokov
Ing. Jozef HIĽOVSKÝ
Miloš PREČUCH

35 rokov
Oľga ENGLEROVÁ
Dušan GIERTL
Rudolf LEITNER

40 rokov
Mgr. Dagmar SAKTOROVÁ

 

Životné jubileá

Milan BABČAN
Ivan DAXNER
Dušan FORTIAK
Milan KOVÁČIK
Blanka LACKOVÁ
Roman SCHLOSSER
Svetlana SCHWARZBACHEROVÁ
Miroslav BARTOŠ
Dušan GONDŽA
Jaroslav HUSENICA
Mgr. Štefánia LENÁRTOVÁ
Vladimír LUPTÁK
Ivan TURIS
Ing. Miroslav VOJTAS
Daniel DANKO
Ing. Slavomír KRBYLA
Milan KUREK
Jaroslava MEDVEĎOVÁ
Ján NAGY
Milan SLOSIAR
Jozef TRUBAČ
Otto VAČOK
Dana ŽDANSKÁ