Prečo študovať na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE?

 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie od svojho založenia využíva benefity „malej“ fakulty v rámci TUKE. Ponúka vhodné prostredie, kde sa prejaví osobnosť, zapamätá sa meno a originalita každého študenta, ktorý študuje na FMMR.

Dokážte iným, ale predovšetkým sebe, že vaše meno je spojené s kreativitou, schopnosťou prezentovať svoj názor a ukázať svoju múdrosť. Využiť priestor na originalitu, tvorivosť spojenú so zábavou, a to nielen mimo fakulty.

Čo ponúka FMMR?

Peniaze hýbu svetom, ale materiály tiež. FMMR ponúka študijný program MATERIÁLY, kde budete mať možnosť spoznať materiálový svet kovov, nekovov, kompozitných materiálov, práškových materiálov a nanomateriálov. K tomu priraďujeme progresívne materiály, biomateriály, materiály pre elektromobilitu, energetiku, či vodíkové technológie.

Študijný program HUTNÍCTVO ponúka štúdium bezuhlíkových zdrojov energie a ich využitie v priemysle a každodennom živote, moderné technológie výroby kovov a nekovov, materiálov pre vodíkové technológie, procesy tvorby 3D návrhov a prácu pri modelovaní a simulácii procesov, základy z oblasti manažmentu a ekonomiky v podniku na úrovni BBA.

Ak vás zaujíma budúcnosť spojená so životným prostredím, môžete sa uplatniť aj v oblasti environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, pri posudzovaní vplyvov výroby na životné prostredie.

Kde po skončení školy nájdete uplatnenie ako absolvent FMMR?

Široké uplatnenie nájdete vo vedúcich manažérskych pozíciách, vo sfére vlastného podnikania, v strojárňach, automobilkách, metalurgických prevádzkach, aj v konštrukčných kanceláriách, ako odborník v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako ekológ a environmentálny inžinier, odborník pre technológie výroby tepla a elektriny, analytik v laboratóriách, vedec v slovenských a zahraničných výskumných centrách.

Kto vám môže už teraz garantovať úspešnú kariéru?

Okrem pedagógov fakulty aj osoba, ktorá ma za každého študenta a jeho úspešné štúdium najväčšiu zodpovednosť – dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Podajte prihlášku, staňte sa našim študentom už dnes a využite všetky možnosti, ktoré ponúka naša fakulta.

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

termín podania prihlášky: 30. jún 2021,
poplatok: 20 eur elektronická prihláška, v nevyhnutných prípadoch 30 eur papierová prihláška.

Prečo u nás študovať

orientácia na prax a požiadavky zamestnávateľov,
možnosť študovať svoju oblasť minimálne semester na zahraničnej univerzite,
bez prijímacích testov.

INFORMÁCIE

tel.: +421 55 602 2421, +421 55 602 2429
e-mail: studijne.fmmr@tuke.sk
web: http://fmmr.tuke.sk/