naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*

Využívate na konci mesiaca voľné kredity z obedov?

 

 

Nedávno sme vás v Podbrezovane informovali o novinke, ktorou bola inštalácia troch automatov na výdaj chladených jedál, balíčkov a bagiet. Jeden automat je k dispozícii v novom závode a dva v areáli starého závodu. Sortiment balených jedál a balíčkov, ponúkaných v automatoch, môže každý zamestnanec nakupovať pomocou karty zamestnanca, v cene dotovanej stravy. Širší sortiment stravníci nájdu v ponuke kantíny, a preto sme sa pýtali našich spolupracovníkov, či využívajú možnosť zakúpiť si náhradný sortiment z ponuky ŽP Gastroservisu, ak sa im na konci mesiaca „zvýšia kredity“, resp. ak odpracovali viac dní, ako zrealizovali objednávok na dotovanú stravu.

 

Jozef SCHÖN, oceliareň

– Viem o tejto možnosti, ale využívam ju väčšinou len na pečivový balíček. Samozrejme, iba v tom prípade, ak si kredity nevyčerpám na obedy. Sledujem si to počas mesiaca a ak mám niečo na jeho konci zvýšené, vyberiem si balíček.

 

 

 

Kevin MIČUNEK, doprava

– Áno, viem o tom, ale zatiaľ som túto možnosť nevyužil, keďže chodím na obedy pravidelne a na konci mesiaca to mám vždy vyčerpané.

 

 

 

 

Tomáš HASON, doprava

– Som na tom podobne ako kolega, väčšinou si vyberiem počas mesiaca všetky stravy, na ktoré mám nárok podľa odpracovaných dní. Keď mi niečo na konci mesiaca vyjde, tak si zoberiem balíček. Preferujem nápojový alebo pečivový.

 

 

 

Anna SOJAKOVÁ, odbor propagácie

– Áno, viem o tom a väčšinou si beriem mliečny alebo ovocný balíček. Niekedy to prestriedam a zoberiem si aj pečivový. Striedam balenú stravu a balíčky. Zvyknem si to občas kontrolovať, hlavne na konci mesiaca, aby som si nezobrala niečo viac, ako môžem.

 

 

 

Mgr. Henrieta ADAMČÁKOVÁ, oceliareň

– Patrím do tej skupiny ľudí, ktorí si na konci mesiaca rátajú „odjedené obedy“. A ak nezabudnem a mám niečo zvýšené, rada využijem možnosť zobrať si balíček. Dnes to bol len jeden pivový, pretože nápojový sa už minul. Pri pečivovom balíčku by som už rada prijala po toľkom čase obmenu produktov a pravdupovediac trvanlivý či instantný balíček mi prídu nezaujímavé.

 

 

Dušan BÚDA, oceliareň

– Počul som o tom, ale nevyužívam to, skôr kolegovia. Ja som si nezobral ešte nič. Chodím pravidelne na obed a tým pádom na konci mesiaca nemám nič zvýšené.