Nevyčerpaný limit na obedy si môžu stravníci preniesť do ďalšieho obdobia prostredníctvom elektronického žetónu

 

Sortiment ŽP Gastroservis s.r.o. nájdete aj v troch nových automatoch, inštalovaných v starom a novom závode. Automaty disponujú časovým zariadením, a tak môžu zamestnanci ich sortiment odoberať 24 hodín denne a na poslednú chvíľu využiť zvyšné kredity pred ukončením kalendárneho mesiaca
Sortiment ŽP Gastroservis s.r.o. nájdete aj v troch nových automatoch, inštalovaných v starom a novom závode. Automaty disponujú časovým zariadením, a tak môžu zamestnanci ich sortiment odoberať 24 hodín denne a na poslednú chvíľu využiť zvyšné kredity pred ukončením kalendárneho mesiaca. Foto: I. Kardhordová

Zamestnávateľ je zo zákona povinný zamestnancom poskytnúť teplé jedlo vrátane vhodného nápoja. Túto povinnosť Železiarne Podbrezová a.s. zabezpečujú cez svoju dcérsku spoločnosť ŽP- Gatroservis, s.r.o., ktorá denne ponúka na výber šesť teplých jedál alebo chladený variant obeda z dennej ponuky, prípadne bagetu, mliečny alebo ovocný balíček. Poplatok zamestnanca činí 90 centov, pričom zvyšok, z hodnoty jedla, dopláca zamestnávateľ. Každý zamestnanec má nárok na jednu dotovanú stravu, ak odpracuje minimálne 4,5 hodiny v daný kalendárny deň. No málokto vie, že ponuka „gastra“ je pestrejšia a ak aj nenavštívite v odpracovaný deň kantínu a nevyužijete tak možnosť dotovanej stravy, máte na výber z viacerých variant. O podrobnostiach sme sa porozprávali s riaditeľom ŽP Gastroservis s.r.o. Jozefom Krellom.

Každý zamestnanec má za odpracovanú zmenu nárok na dotované jedlo alebo spomínaný balíček. Čo ešte môžu zamestnanci využiť v hodnote 90 centov?

– Zamestnanci môžu celý mesiac odoberať všetko čo je v ponuke stravovacieho systému, vrátane mrazených jedál, a to do limitu odpracovaných dní. V závere mesiaca môžu využiť aj nákup elektronického žetónu, ktorý má platnosť tri mesiace.

 

Mnohí zo zamestnancov ešte nepočuli o tzv. elektronickom žetóne. Môžete im vysvetliť jeho podstatu?

– Elektronický žetón znamená, že nevyčerpané, resp. neodobraté jedlá môže stravník zakúpením žetónu presunúť do nasledujúcich troch mesiacov. Musím upozorniť, že na elektronický žetón nie je možné nič objednať! Stravník naň môže odoberať len z ponuky na „VOĽNO“ (denná ponuka „jedla na tanier“ 1 alebo 2, balená a mrazená strava, prípadne trvanlivý balíček). Elektronický žetón si stravníci môžu zakúpiť pri pokladni, kde im poskytnú viac informácií.

 

Ku koncu kalendárneho mesiaca vidieť z kantín vychádzať viacerých zamestnancov s balíčkami v rukách. Ide najmä o stravníkov, ktorí si nevyčerpali „kredity“ v danom mesiaci, čo potvrdil aj náš krátky anketový prieskum. Aké balíčky idú najviac na odbyt?

– Balíčky zložené z trvanlivých produktov ponúkame od júla 2017 a najväčšiemu záujmu sa tešia nápojové, pečivové a pivové balíčky. Pripomínam všetkým zákazníkom našej spoločnosti, že všetko čo si zákazníci odoberú, naša spoločnosť len eviduje a zrážka za nákup v bufetoch, odber jedál, balíčkov v jedálňach a automatoch je realizovaná zamestnávateľom, ktorý kontroluje – porovnáva počet odobraných jedál a odpracovaných pracovných dní.

 

Známe Bratislavské rožky zmenili názov na Podbrezovské gastrorožteky
Známe Bratislavské rožky zmenili názov na Podbrezovské gastrorožteky

 

Mnohí zamestnanci využívajú aj nákup v bufete, ktorý je súčasťou kantíny. Aký sortiment v bufete ponúkate?

– V bufetoch predávame základný sortiment: nápoje, pečivo, cukrovinky, údeniny, syry, hygienické potreby a pod. Okrem spotrebného sortimentu ponúkame niektoré mrazené polotovary obaľované v trojobale ako napríklad ryby, syr, plnené zemiakové knedličky alebo morské ryby. Zamestnanci môžu kupovať z limitu na nákup alebo môžu zvoliť platbu v hotovosti.

 

Obsahuje sortiment ponuky ŽP Gastroservisu ešte nejaký tovar, ktorý sme nespomenuli?

– Novinkou je inštalácia automatov na chladené jedlá a trvanlivé balíčky. Automat vydáva jedlá na zamestnaneckú kartu a odber je rovnocenný s odberom v jedálni a započítava sa do dotovaných jedál. Automaty evidujú čas odberu jedla, balíčka alebo bagety presne na čas, takže odber jedla v posledný kalendárny deň po 24.00 hodine je započítaný do nového mesiaca. Ponúkame aj výrobky ako osie hniezda, štrúdle, obložené chlebíky, škvarkovníky a jedlá na súkromné oslavy, ktoré si stravníci musia vziať mimo priestorov ŽP Gastroservis. Na záver spomeniem ešte ponuku známych Bratislavských rožkov, ktorých názov sme museli zmeniť na Podbrezovské gastrorožteky. Pripomínam však, že podľa pôvodnej receptúry sa tento výrobok nesmie mraziť.